Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Naimski


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druk nr 2389) - uzasadnia poseł Tomasz Nowak.Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2352) – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-21 11:06


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2352). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-14 12:12


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2149 i 2255). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 18:32


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Prognozy zapotrzebowania na węgiel w Polsce do 2050 r. Analiza wariantowa - przedstawia dr hab. inż. Lidia Gawlik, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.Technologie wychwytywania i składowania CO2 determinantem funkcjonowania nowych elektrowni węglowych? - przedstawia prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 10:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja na temat budowy nowych pojemności magazynowych paliw oraz systemu przesyłowego paliw i planach jego rozwoju - referują: - Minister Gospodarki, - Minister Skarbu Państwa, - przedstawiciele spółek paliwowych: PGNiG SA, LOTOS SA, PKN ORLEN, OLPP Sp. z o.o., PERN ,,Przyjaźń” SA. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-01 15:05


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2149) – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-28 10:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2149) – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 13:11


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2162). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 12:30


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2149). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 12:42


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2149) ­ uzasadnia Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 13:35