Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk


Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-08 11:33

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-06 21:51

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 15:23

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o: - senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczaniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 09:37

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3274 i 3282). Poseł Sprawozdawca Lucjan Marek Pietrzczyk:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Komisja Infrastruktury - po posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. - wnosi, aby Sejm poprawki Senatu 1. i 3. przyjął,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-12 14:17

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3110 i 3182). Poseł Sprawozdawca Lucjan Marek Pietrzczyk:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Prace w ramach Komisji Infrastruktury nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zawartym w druku nr 3110... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 15:43

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister wspomniał o zwiększaniu środków na działalność statutową jednostek naukowych. Moje pytanie jest związane z tą częścią pana wypowiedzi. Pytanie brzmi: Czy przewidywane jest zwiększenie środków na działalność... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 08:28

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druki nr 2693 i 2752). Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł Małgorzato! Chciałbym bardzo podziękować, druhno Małgorzato, za wszystkie pozytywne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-13 21:49

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.˝ (druk nr 2452) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 2558). Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 12:41

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druki nr 2390 i 2412). Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 19:20

Zobacz także: