Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3575 i 3707).


Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw został przygotowany - co odnajdujemy również w uzasadnieniu - w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych, przede wszystkim, co oczywiste, w związku z przewidywanym wydatkowaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Kwota tych środków jest bardzo duża. Jak pamiętamy, na budowę dróg w tym okresie będziemy chcieli przeznaczyć ponad 90 mld zł, a na utrzymanie dróg i zarządzanie drogami, a więc na remonty, przebudowy, ok. 50 mld zł. Projektowana ustawa jest o tyle ważna, że dotyczy budowy, remontów, utrzymania i przebudowy dróg, które są - co każdy wie i rozumie - krwiobiegiem gospodarki. Oczywiście wszystkie bardzo ważne sprawy w ramach specustawy zostały załatwione, natomiast teraz jesteśmy zobowiązani pracować nad projektem w taki sposób, aby wszystkie prace, które będą prowadzone w latach 2014-2020, przebiegały w sposób optymalny i aby optymalnie były wydawane środki.

    Wszystkie szczegółowe rozwiązania przedstawił sprawozdawca pan poseł Józef Racki, w związku z tym pozwolę sobie ich nie przypominać. Natomiast w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym złożyć deklarację, że klub Platforma Obywatelska poprze zmiany przedłożone w projekcie z druku nr 3707, który jest zawarty w sprawozdaniu dwóch komisji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw


110 wyświetleń

Zobacz także: