Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

42 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3651 i 3703).


Poseł Sprawozdawca Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw procedujemy od 4 maja br. W chwili obecnej jesteśmy na etapie rozważania poprawek Senatu. Sprawozdanie komisji zawarte jest w druku nr 3703. Z 5 poprawek Senatu cztery proponujemy przyjąć, jedną, poprawkę 3., odrzucić. Tak wygląda w tej chwili stan obecny. Dziękuję.Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw


36 wyświetleń

Zobacz także: