Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Krzysztof Lipiec


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o uzgodnieniu płci (druk nr 3978) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 08:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:58


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyboru na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 3954, 3955, 3956, 3957, 3958).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-07 15:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3019 i 3914). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3019) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Tomaszewski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 15:29


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 3816).Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyboru kandydata na członka Krajowej Rady Prokuratury (druk nr 3830). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 09:30


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 3855). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 10:00


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 3814). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-08 16:59


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 3743) - uzasadnia poseł Stanisław Chmielewski.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 3755). Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3659). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-04 13:01


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 08:32