Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia
10 września 2015 r. o uzgodnieniu płci (druk nr 3978) - kontynuacja.


75 wyświetleńZobacz także:


Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
„Efekty dwóch nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: z roku 2010 i roku 2011 (druki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały Karta praw osób z autyzmem (druk nr 380) -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie uchwały Karta praw osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzena poselskiego projektu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Uzupełnienie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy – o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 3814).

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o produktach biobójczych (druk nr 3964).Rozpatrzenie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działaności w VII kadencji Sejmu -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy