Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu.


105 wyświetleńZobacz także:


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Zapoznanie się z Informacją o działalności sądów administracyjnych w 2014 roku (druk nr 3394)...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 3814).

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyboru na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy