Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jerzy Kozdroń


Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 10 stycznia 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy Kodeks karny. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Na wstępie trzeba by powiedzieć taką rzecz, że intencje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-12 10:39Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1323 i 1979). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym podziękować komisji kodyfikacyjnej i posłom, którzy wystąpili z inicjatywą ustawodawczą w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-10 09:17Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1976 i 1988). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Odpowiadając na pytanie pana posła Siedlaczka, chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-14 21:06Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Jaka będzie decyzja Wysokiej Izby odnośnie do tego projektu poselskiego, trudno mi powiedzieć w tej chwili. Natomiast chciałbym przedstawić deklarację... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 20:48Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1909 i 1920). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Rzeczywiście przykro jest stawać przed Wysoką... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 13:15Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki nr 1820 i 1893). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Dziękuję.     W jakimś sensie zgadzam się z panem posłem, że to są, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 12:13Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki nr 1820 i 1893). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Dziękuję, pani marszałek.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proszę państwa,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 12:08Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1816 i 1838). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! To rzeczywiście jest przykra sprawa, ponieważ w grudniu 2012 r. były... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 09:16Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1656, 1656-A i 1856). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Obaj patrzymy na ten przepis i każdy go inaczej rozumie. W mojej ocenie był to wyjątek od zasady dotyczącej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 08:30Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1656, 1656-A i 1856). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przede wszystkim podziękować na samym wstępie Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-09 23:42