Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jerzy Kozdroń


Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Zgadzam się z tym, że problem wzbudza kontrowersje, szczególnie wśród starszych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 13:11Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić, rekomendować państwu projekt ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-14 12:51Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ministerstwo Sprawiedliwości wyraziło sceptycyzm co do tego projektu, ponieważ projekt ten reguluje kwestie odpowiedzialności za znieważenie flagi Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 19:26Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druki nr 839 i 2644). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Na samym wstępie chciałbym serdecznie podziękować Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach i grupie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 12:56Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

31 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2131 i 2593). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym na wstępie podziękować posłom, którzy podjęli tę inicjatywę ustawodawczą, i Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-02 17:28Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druki nr 2169 i 2169-A). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie projekt nie jest doskonały, ale to w mojej ocenie. Ma szereg wad, przede wszystkim jeśli chodzi o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-15 10:57Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 2415). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym przede wszystkim podziękować nie tylko Senatowi, nie tylko panu senatorowi Zientarskiemu za podjętą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-15 08:57Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2094 i 2459). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym podziękować Wysokiej Izbie za w miarę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-30 08:50Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2265 i 2474). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Na wstępie chciałbym podziękować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-29 20:35Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2014 i 2433). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować posłom, którzy podjęli inicjatywę ustawodawczą w tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-29 10:11