Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Janusz Cichoń


Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 429). Poseł Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Postaram się króciutko wypowiedzieć. Nie można się nie zgodzić z tym, że funkcjonujący system nie jest doskonały. Mało tego, ma szereg wad. Najważniejsza,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 09:28

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 11 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Janusz Cichoń:     Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 21:59

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Sprawozdawca Janusz Cichoń:     Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 329 i 369). Poseł Janusz Cichoń:     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! (Gwar na sali) Parę pytań adresowanych było do mnie, głównie te dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329). Poseł Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ta dzisiejsza debata w jakiejś mierze jest takim dniem prawdy, testem odpowiedzialności. To, co... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-28 22:32

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (druki nr 140 i 210). Poseł Janusz Cichoń:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wniosek o referendum w tej sprawie to tak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Janusz Cichoń:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przypomnijmy, że istota reformy, którą wprowadzaliśmy w 1999 r., sprowadzała się rzeczywiście do zmiany systemu zdefiniowanego świadczenia, gdzie emerytura zależała od ostatniej płacy, na rzecz systemu, w którym emerytura zależy tak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-31 22:16

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25). Poseł Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Przewodniczący Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Razem! Szanowni Państwo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Janusz Cichoń:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak naprawdę mamy budżet, który jest - także wbrew temu, co powiedział pan minister, co tutaj słyszymy, a wynika to także z przeprowadzonej dzisiaj dyskusji - jednak bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także: