Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Iwona Kozłowska


Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń (druk nr 1824). Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od początku swojej pracy poselskiej zajmuję się tematyką związaną z nieuczciwą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-11 23:58

Zobacz także:



Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 10 października 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Rektorzy uczelni publicznych wskazują na problem dysproporcji w kosztach kształcenia kadry naukowej. Zdecydowana większość nauczycieli akademickich wywodzi się jednak ze szkół publicznych. Prywatne szkoły... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-13 15:01

Zobacz także:



Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1588 i 1690). Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt ustawy zawiera zapis, w którym jedna grupa przedstawicieli zawodów medycznych jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-14 15:01

Zobacz także:



Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W prezentowanym dokumencie zachowane zostały obecnie obowiązujące zasady przechodzenia w stan spoczynku sędziów Trybunału... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-02 09:21

Zobacz także:



Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Od wielu lat polskie towary rolne i spożywcze sprzedajemy głównie w Europie, a szczególnie w krajach Unii Europejskiej. Ministerstwo twierdzi, że prowadzi działania w kierunku poszerzenia rynków zbytu dla produktów rolnych i żywności, co... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-01 15:56

Zobacz także:



Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Słyszy się stawiane przez niektórych posłów stwierdzenia, że rząd oszczędza na świadczeniach rodzinnych i zmniejsza kwoty środków przeznaczonych na ten cel.     Bardzo proszę panią minister o odpowiedź na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-25 22:51

Zobacz także:



Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421). Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych jest dobrym dokumentem -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-24 13:09

Zobacz także:



Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Pani Minister! Starzejące się społeczeństwo i związane z tym różnego rodzaju ograniczenia zdrowotne seniorów wyznaczają potrzebę właściwej i pełnej opieki nad nimi. Kierunek działań pomocy społecznej to możliwie jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-23 14:01

Zobacz także:



Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 971) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1095). Poseł Iwona Kozłowska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Temat przemocy w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-09 13:01

Zobacz także:



Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 971) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1095). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Komisja Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-09 11:06

Zobacz także: