Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Iwona Kozłowska


Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 386 i 478). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 18:12

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2012 roku.

15 i 16 punkt porządku dziennego:   15. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku dochodowym (druk nr 424).   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym (druk nr 425). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt ustawy o podatku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 09:28

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

10 i 11 punkt porządku dziennego:   10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz rozporządzenia ministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druki nr 232 i 259). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 150 i 189). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wzruszyłam się bardzo, panie pośle, naprawdę. Brakuje jeszcze teraz tylko arii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 01 marca 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., nakłada na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przede wszystkim organizację całego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 46) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 163). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29

Zobacz także: