Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Iwona Kozłowska


Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-11 11:05

Zobacz także:

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 14:15

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-29 13:50

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-28 17:10

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-25 16:20

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-14 11:00

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Pani Marszałek! Pani Minister! Szanowni Państwo! Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kształtuje działania państwa w stosunku do rodzin mających problemy z właściwym wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Podstawą są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 11:46

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340). Poseł Iwona Kozłowska:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam jedno pytanie, z którym zgłosiły się do mnie środowiska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 08:24

Zobacz także: