Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Iwona Kozłowska


Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 2088). Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-16 22:16

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Dyskutujemy w dniu dzisiejszym nad bardzo ważnym tematem trzeciego sektora, organizacji pozarządowych i wydatkowania przez nie pieniędzy. Już wcześniej mówiono o reklamach, na które organizacje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-16 18:09

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

7 i 8 punkt porządku dziennego:   7. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2011 roku (druk nr 1597) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1819).   8. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2012 roku (druk nr 1960)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 19:03

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2064). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym odnieść się do rozdziału 2 omawianego projektu ustawy, dotyczącego obowiązków i praw znalazcy rzeczy.     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 16:20

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta (druk nr 2076). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam kilka bardzo szczegółowych pytań do pana ministra. Chciałabym się odnieść do rozdziału III ˝Obowiązki informacyjne w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 15:41

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023). Poseł Iwona Kozłowska:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu projektu czytamy, iż nie przewiduje się bezwzględnego zakazu udziału w zgromadzeniach osób,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-25 21:27

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druki nr 1726 i 1989). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! W rozdziale 3.: Przepisy zmieniające, w art. 23 procedowanej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-10 09:51

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 1942). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje wątpliwości budzi ograniczenie terenu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 13:54

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1917 i 1952). Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję, pani marszałek.     Panie Ministrze! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 22:51

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-26 10:35

Zobacz także: