Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Iwona Kozłowska


Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z aneksem pt. ˝Media publiczne˝ oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku (druk nr 2306) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 2530). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-13 15:31

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 2392). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rzeczywiście ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym jest niezmiernie ważna i potrzebna, aczkolwiek mam szereg wątpliwości i pytań.     Kwestia, która... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-09 22:11

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pomimo zaangażowania służb mundurowych, głównie strażaków straży pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych, i wcześniejszych trafionych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-09 09:35

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 1783 i 2406). Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ostateczna wersja projektu wydaje się właściwa, idzie we właściwym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-08 09:23

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2341 i 2423). Poseł Iwona Kozłowska:     Tak. Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam bardzo krótkie pytania: Czy regulacja z tegoż projektu będzie miała wpływ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-07 21:22

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Moje pytanie dotyczy lokalnych grup działania, które podejmowały bardzo wiele ważnych i cennych inicjatyw na obszarach wiejskich.     Czy w nowej perspektywie unijnej będzie możliwość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-11 23:14

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Chciałabym podejść do problemu z innej strony, a mianowicie zapytać o zaangażowanie Unii Europejskiej. Czy dopuszcza się możliwość wprowadzenia przez Unię Europejską wiz dla Amerykanów? Czy jeśli w ciągu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-06 08:29

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-04 21:24

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 2135). Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Krótko odniosę się jeszcze do słów pana posła Biedronia. Platforma Obywatelska szanuje demokrację. Żałuję, że pana posła w tej chwili nie ma.     Odnosząc... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-23 17:55

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. (druki nr 2093 i 2151). Poseł Sprawozdawca Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-17 11:04

Zobacz także: