Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Iwona Kozłowska


Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 07 marca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sprawa, nad którą dziś tak szeroko dyskutujemy, to temat, który dotyka wielu aspektów niezmiernie istotnych i ważnych, a mianowicie zatrudnienia, powrotu kobiety na rynek pracy, opieki nad dzieckiem, szczególnie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-10 13:12

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084). Poseł Iwona Kozłowska:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-27 09:52

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

17, 18, 19, 20 i 21 punkt porządku dziennego:   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 552).   18. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 553).   19. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 554).   20. Pierwsze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-24 23:25

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatności dla działania: Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013 zostały przygotowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie ustawy z dnia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-25 20:06

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druki nr 919 i 931). Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-24 20:23

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 07 grudnia 2012 roku.

30 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej po 2013 r. w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 oraz sposobu realizacji uchwały Sejmu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-23 18:55

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 856 i 929). Poseł Iwona Kozłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-21 10:23

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druki nr 138 i 702). Poseł Iwona Kozłowska:     Pani marszałek, wszystkiego dobrego z okazji urodzin, samego szczęścia.     Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-21 16:11

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 października 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe (druk nr 801). Poseł Iwona Kozłowska:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Wprowadzenie nowych regulacji w projekcie ustawy Prawo pocztowe spowoduje zmniejszenie zatrudnienia u obecnego operatora Poczty Polskiej SA. Spółka podjęła już działania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-25 00:10

Zobacz także:Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Iwona Kozłowska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Krajowe płatności uzupełniające mogą być wypłacane do momentu osiągnięcia poziomu 100% płatności stosowanych w Unii Europejskiej zgodnie z zasadą stopniowego dochodzenia do pełnego poziomu płatności. Dla Polski oznacza to, że 2012 r.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-31 00:13

Zobacz także: