Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Joński


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 591). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiejsza dyskusja udowodniła, że zwiększenie kwoty ulgi nic nie zmieni, bo w sytuacji gdy już obecnie wielu rodziców... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 19:40Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo celne (druki nr 494 i 617). Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo!...     (Poseł Andrzej Romanek: Pomyliłem się, będziemy popierać.)     Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 19:40Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 591). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk nr 591.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-26 19:40Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku.

9, 10 i 11 punkt porządku dziennego:   9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 447,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-25 19:39Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku (druk nr 294) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 522). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zanim zadam pytanie, chcę się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 20:54Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku (druk nr 294) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 522). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję, pani marszałek.     Dariusz Joński, Wysoka Izbo.    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 19:32Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 15 czerwca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw. Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-15 09:54Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-14 07:17Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-13 21:25Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

8 i 9 punkt porządku dziennego:   8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 255 i 395).   9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-13 20:45