Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Joński


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan poseł Szejnfeld chyba nie zrozumiał. Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi bardzo wyraźnie: zawsze wtedy, kiedy mamy do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-08 15:07Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie deregulacji zawodów. Jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-08 14:59Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 24 października 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 808 i 832). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec zmian w ustawie o podatku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 17:44Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 24 października 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż zabierałem głos i zadawałem pytanie odnośnie do podwyżki VAT na bilety z 8% do 23%. Pan minister wyjaśnił,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 17:31Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 24 października 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym kontynuować wątek z pytania pana posła Artura Ostrowskiego i również zadać pytanie o to, opierając się nie tylko na informacjach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 17:25Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

37 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 591, 698 i 698-A) - trzecie czytanie. Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej wprowadzał ulgę na Internet. Rząd Platformy Obywatelskiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-12 19:21Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

44 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 799). Poseł Dariusz Joński:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Zarówno rok temu podczas exposé, jak i dzisiaj nie wspomniał pan nic, nawet słowem, o służbie zdrowia. To nie jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-12 15:36Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 28 września 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (druk nr 669). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Reżyser Ryszard Bugajski nakręcił fil ˝Układ zamknięty˝. Jest to opowieść o wszechwładzy prokuratury i fiskusa niszczących przedsiębiorców w majestacie prawa. Notabene od... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-28 14:48Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 28 września 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (druk nr 669). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o Rzecznika Praw Podatnika, druk nr 669.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-28 14:44Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 640, 641 i 732). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-27 21:23