Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Joński


Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 693 i 728). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak przed chwilą przedmówcy zwrócili uwagę, nie powinniśmy w ten sposób przyjmować ustaw. To jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-27 14:39Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 562). Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To nie jest, panie pośle, żadna wojna. To jest debata, w której tak na dobrą sprawę lewa strona sceny politycznej jest za liberalizacją aborcji, a prawa strona jest za zakazaniem aborcji. Prawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-26 16:10Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 591 i 698). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-26 11:09Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 609). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku, kiedy składaliście ten projekt ustawy, myślałem, że to jest kolejny państwa żart czy też happening, ale powaga, z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-13 20:16Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 609). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie finansowania partii politycznych (druk nr 609) to nic innego jak po prostu demagogia, panowie, demagogia i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-13 19:31Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 609). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dwóch posłów Ruchu Palikota - nie wymieniam nazwisk - w swoich wystąpieniach kierowało również chyba do nas, bo zwracało się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-13 19:31Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe (druki nr 644 i 659). Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Projektowana ustawa o zmianie ustawy Prawo prasowe ma na celu - tak jak już mówili przedmówcy - dostosowanie systemu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-12 19:59Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 606). Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak poseł Tomasz Kamiński przedstawiał nasz projekt ustawy dotyczący likwidacji IPN, pozwolę sobie bardzo skrótowo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-11 21:25Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Dariusz Joński:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Pan, jak również minister sprawiedliwości i prokurator generalny przez blisko cztery godziny... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-31 00:13Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 27 lipca 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poseł Dariusz Joński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Zmiana ustawy o podatku dochodowym dotycząca zmiany ulgi na dzieci miała być przede wszystkim skierowana do rodzin wielodzietnych. Miała być, a jest dokładnie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-27 11:28