Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Kępiński


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji i przekształceniach własnościowych w sektorze paliwowo-naftowym - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 16:03


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

"Zasady zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa między innymi w związku z ujawnieniem nagrań dotyczących polityków Platformy Obywatelskiej wskazujących na popełnienie przestępstwa z art. 230 Kodeksu karnego - płatnej protekcji." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 14:22


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1685 i 1939)Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji i przekształceń własnościowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., - przedstawia Minister Skarbu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 15:04


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1685) - uzasadnia senator Grażyna Sztark. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 14:02


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

"Rozpatrzenie nieprawidłowości w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej „Polonus”." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-20 18:02


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji i przekształceniach własnościowych w portach morskich - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-06 15:01


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779) w zakresie:1) część budżetowa 36 – Skarb Państwa: - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, - dotacje podmiotowe z zał. nr 8 i 9,Przedstawia Minister Skarbu Państwa2) część budżetowa 74... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 14:06


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 1799). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-22 14:21


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji, planowanych inwestycjach (ze szczególnym uwzględnieniem Grupy PGE S.A.) i perspektywach przekształceń własnościowych w sektorze elektroenergetycznym - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-10 15:02


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat stanu prac oraz planowanych dalszych działaniach w odniesieniu do spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 14:04