Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Kępiński


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1243) - przedstawia Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.Rozpatrzenie Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2011 r. (druk nr 1018) - przedstawia Minister Skarbu Państwa.Rozpatrzenie Raportu o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 15:01


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji i przekształceniach własnościowych w spółkach żeglugowych - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 15:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji i strategii rozwoju PKO Banku Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji przejęcia spółek Grupy Nordea w Polsce - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 16:01


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 r. (druk nr 1625) w zakresie:Część budżetowa 36 - Skarb Państwa - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - dotacje podmiotowe z zał. nr 8, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10.Przedstawia Minister Skarbu Państwa Część... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-29 19:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa większościowego pakietu akcji Grupy Lotos S.A. oraz o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień Skarbu Państwa (druk nr 1355) - uzasadnia poseł Ryszard Zbrzyzny Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 13:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druk nr 1619). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-27 15:08


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji i przyszłości przemysłu stoczniowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ARP S.A. - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 14:59


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat konsolidacji sektora obronnego - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 15:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druki nr 917 i 1340). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 08:33


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Skarbu Państwa – wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji na temat prób przejęcia polskiej Grupy Azoty przez rosyjskiego inwestora”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 13:00