Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Kępiński


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Strategiczne kierunki w polityce nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz w prowadzonych procesach prywatyzacji - przedstawia Minister Skarbu Państwa.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 14:01


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji oraz strategii rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 17:16


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie: 1) części budżetowej 74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, - dochody i wydatki, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,Referuje Prezes... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-19 13:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

"W sprawie uchwały Zarządu TVP SA dotyczącej zmian w zatrudnieniu dla części pracowników TVP SA." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 17:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat perspektyw przekształceń własnościowych w sektorze wydobywczym węgla kamiennego i brunatnego - przedstawia MInister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 15:02


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji i strategii rozwoju PZU S.A. - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-23 14:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Zaopiniowanie dla Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: - obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), - poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 13:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)
Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druk nr 917) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Mirosława Nykiel. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-09 12:31


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji mediów publicznych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 15:01


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego (druk nr 1241). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-18 14:00