Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Kępiński


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie Raportu o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2013 (druk nr 2738) - przedstawia Minister Skarbu Państwa.Rozpatrzenie Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2938) - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 12:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji mediów publicznych z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego - przedstawia Minister Skarbu Państwa Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 17:01


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnego stanu i strategii rozwoju PGNiG SA - przedstawia Minister Skarbu Państwa.Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - na podstawie informacji Ministra Skarbu Państwa - wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji na temat planowanej sprzedaży pakietów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 12:03


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 18:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji spółki i przygotowywanych projektach Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. - przedstawia Minister Skarbu Państwa.Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 14:59


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji oraz planach rozwojowych w przedsiębiorstwach żeglugowych ze szczególnym uwzględnieniem PP PŻ - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 16:04


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrznie informacji na temat aktualnej sytuacji i strategii rozwoju Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 16:03


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat przebiegu procesu restrukturyzacji przemysłu obronnego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu stoczniowego - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 15:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji w sektorze paliwowym ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Orlen S.A. - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 12:05