Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Kępiński


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat prywatyzacji i restrukturyzacji PKP S.A. - przedstawia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 15:02


Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)
Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji Ministra Skarbu Państwa o roli innowacyjności w strategiach rozwoju spółek kluczowych Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 15:01


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji o aktualnej sytuacji i perspektywach działania PLL LOT S.A. - przedstawia Minister Skarbu Państwa.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - przedstawia przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 14:04


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

"Sprawa przekroczenia 20% udziałów w Grupie Azoty przez Notica Holding - spółkę zależną od rosyjskiego Acronu, co w konsekwencji przekłada się na możliwość wprowadzenia przez rosyjski kapitał członka do Rady Nadzorczej Grupy Azoty". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 15:03


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2495) w zakresie: części budżetowej 74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: a) dochody i wydatki, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, - referuje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 13:59


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(druk nr 2275) - przedstawia Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.Rozpatrzenie Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1926) - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 13:01


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat bieżącej sytuacji oraz planów rozwojowych w sektorze paliwowo-naftowym - przedstawia Minister Skarbu Państwa.Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 13:03


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju PKO Banku Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem skutków przejęcia spółek z Grupy Nordea w Polsce - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 11:59


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat realizacji Programu „Inwestycje Polskie” - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 13:06


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji na temat aktualnej sytuacji, planów inwestycyjnych oraz przekształceń własnościowych w spółkach żeglugowych ze szczególnym uwzględnieniem PP PŻM - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 13:06