Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Kępiński


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie informacji o aktualnych i planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa - przedstawia Minister Skarbu Państwa. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-25 10:07


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie Informacji nt. Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. – geneza powstania, stan obecny i plany na przyszłość, w tym perspektywy zmian właścicielskich - przedstawia Minister Skarbu Państwa.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 31 stycznia do 30 czerwca 2012 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-11 16:00


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44) w zakresie:1) część budżetowa 36 - Skarb Państwa, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) dotacje podmiotowe z zał. nr 8, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10, - referuje Minister Skarbu Państwa;2) część budżetowa 74 -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-21 14:02


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Informacja Ministra Skarbu Państwa o realizacji programu prywatyzacji w 2011 r.Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-14 13:03


Komisja Skarbu Państwa (SUP)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-11-17 15:23