Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Janina Okrągły:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej z dnia 1 lipca bieżącego roku wejdą w życie programy lekowe zamiast obowiązujących aktualnie terapeutycznych programów zdrowotnych. Biorąc pod uwagę fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia musi znać warunki refundacji, aby przeprowadzić postępowanie konkursowe, a świadczeniodawcy też wcześniej powinni poznać zasady kontraktowania, rodzi się obawa, czy do 30 czerwca br. Narodowy Fundusz Zdrowia zdąży podpisać ze szpitalami umowy na programy lekowe w oparciu o nowe zasady. Postępowanie konkursowe, według wypowiedzi przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, trwa zwykle ok. 3 miesięcy. Świadczeniodawcy oraz pacjenci objęci dotychczasowymi programami terapeutycznymi wyrażają więc duży niepokój i obawę, czy nie będzie zakłóceń w funkcjonowaniu programów lekowych i czy po 1 lipca br. nie zostanie utrudniony dostęp do tego typu świadczeń.

    W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy termin wejścia w życie programów lekowych zastępujących dotychczasowe terapeutyczne programy zdrowotne zostanie dotrzymany? Czy wszystkie produkty lecznicze, które były dotychczas uwzględnione w systemie programów terapeutycznych, znajdą się w programach lekowych? Czy programy lekowe zachowają charakter programów wielolekowych dedykowanych jednostce chorobowej? Czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał możliwość kontraktowania procedur na dotychczasowych czy podobnych zasadach, a nie dla każdego leku i w każdym wskazaniu oddzielnie? Dziękuję bardzo.Poseł Janina Okrągły - Zapytanie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.


59 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy