Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj


7 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej.


Poseł Tadeusz Iwiński:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! We wczorajszym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pan premier Donald Tusk dwukrotnie apelował do tego ciała, żeby stało się ono konstytuantą nowej Europy. Muszę to pytanie skierować do premiera, bo pan minister pewnie nie może wyczuć intencji, a ja nie za bardzo pojmuję, o co chodzi. Czy chodzi o to, żeby wrócić do projektu konstytucji na rzecz Europy, która - i ja nad tym bardzo ubolewałem - została pogrzebana w wyniku negatywnych referendów we Francji i Holandii, czy o coś innego? I drugi wątek z tego samego zbioru spraw. Mianowicie czy i kiedy Polska dokona zmiany Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego? Nasza ordynacja, mówiłem o tym w poprzedniej kadencji, z całą odpowiedzialnością, jest sprzeczna z konstytucją (Dzwonek), nie dlatego że są okręgi, bo jest tak, że 6 krajów nie ma okręgu wyborczego obejmującego całe państwo. Ona jest sprzeczna z konstytucją, dlatego że w dotychczasowych 13 okręgach wyborczych nie ma określonej liczby mandatów. Czy ktoś sobie wyobraża wybory do Sejmu czy do rad, jeżeli nie wiadomo, ile jest mandatów i czy w ogóle są jakieś mandaty? To jest absurd. W tę sprawę powinien wkroczyć Trybunał Konstytucyjny. Mamy dużo czasu i to powinno zostać zmienione. (Oklaski)Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.


89 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy