Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Iwiński:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Jest rzeczą w dużej mierze zrozumiałą, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu zajmujemy się głównie kwestiami, które mają sfinalizować proces legislacyjny, stąd głosowania dotyczą przede wszystkim poprawek Senatu do różnych aktów ustawodawczych. Na ostatnim posiedzeniu mówiliśmy, i ja sam apelowałem do pani premier, żeby niezależnie od tego, co - jak rozumiem - będzie tu rozpatrywane, a więc kwestii przygotowań Polski do przyjęcia małej części uchodźców, zwłaszcza z Syrii i z Erytrei, żeby dobrym zwyczajem klasycznych demokracji parlamentarnych, tak jak to czyni pani kanclerz Markel czy wielu innych liderów rządów Unii Europejskiej, pani premier złożyła całościową informację o decyzjach Unii Europejskiej, ponieważ one mają nowe sekwencje. Chodzi o to, co zdecydowano na ostatnim szczycie Unii Europejskiej. Tym bardziej że po wizytach przewodniczącego Rady Europejskiej w Turcji i po rozmowach z prezydentem Erdo?anem są nowe decyzje, a tak naprawdę o tym nie rozmawialiśmy. Dwa posiedzenia komisji, które się odbyły, były cząstkowe. Pani premier nic na ten temat nie powiedziała, pani minister spraw wewnętrznych złożyła bardzo krótką informację, więc proszę, żeby rząd przedstawił, jeżeli nie dzisiaj, to jutro, całościową informację, bo tego nie można odkładać do posiedzenia Sejmu po wyborach. Francuzi mają takie ładne powiedzenie: ce qui est différé, est perdu - co jest odłożone, to jest stracone. Tak że podtrzymuję ten wniosek. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Wniosek formalny


344 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy