Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

45 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druki nr 3827 i 3875).


Poseł Tadeusz Iwiński:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Podzielam punkt widzenia, co nie zawsze mi się zdarza, przewodniczącej naszej komisji w tej sprawie. W ogóle chciałbym powiedzieć, ponieważ kadencja Sejmu i Senatu zbliża się do końca, że jestem chyba na jednym z ostatnich miejsc na liście admiratorów Senatu. W komisji konstytucyjnej w ostatniej chwili zgłosiłem wniosek, który uzyskał zdecydowaną większość. Zabrakło 2 głosów do 2/3, żeby polski parlament był parlamentem jednoizbowym. Polska jest państwem unitarnym, więc nie ma sensu utrzymywanie dwuizbowego parlamentu. Rzadko z tego Senatu mamy pożytek, szczerze mówiąc. Oczywiście Senat miał ostatnio wielkie dni, prawda, poparł absurdalny wniosek o referendum, który zgłosił ustępujący prezydent, a później nie dopuścił, mając swoje racje, do przeprowadzenia innego referendum.

    Chcę się zatrzymać przy tym przypadku, ale nie mam dużo czasu, ponieważ wszyscy mamy tylko 3 minuty. Przypomnę piękne zdanie Antoniego Czechowa, że zwięzłość to siostra talentu, rzadko się to zdarza. To oczko, te 21 poprawek, które łaskawie Sejm zgodził się przyjąć, dotyczy bardzo doniosłych kwestii. Zacytuję tylko jedną, mamy do czynienia z poprawką nr 20. Cytuję: W związku z tym, iż ustawodawca posługuje się dotychczas w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych określeniem ˝obrót˝ bez dookreślenia, że chodzi o obrót handlowy, nasuwało się pytanie o wzajemną relację pomiędzy pojęciami ˝obrót˝ i ˝obrót handlowy˝. Uchwalając poprawkę nr 20, przyjęto, iż w dodawanym oddziale 6 przymiotnikiem ˝handlowy˝ posłużono się wyłącznie w celu wyodrębnienia (nazwania) pewnej kategorii utworów, tj. ˝utworów niedostępnych w obrocie handlowym˝, oraz że wolą ustawodawcy nie było różnicowanie pojęć ˝obrót˝ i ˝obrót handlowy˝. To są naprawdę wiekopomne stwierdzenia, rozróżnienia i bardzo często tak to jest mniej więcej w twórczości Senatu.

    Klub SLD nie ma nic przeciwko temu, żeby takie ważne osiągnięcia naukowe i twórcze zostały uwzględnione przez Sejm. Gdy czytam te dłuższe teksty, które momentami przypominają elukubrację, chciałoby się przypomnieć zdanie Aleksandra Fredry, który mówił, że warto byłoby ufundować nagrody dla tych, którzy drukują jak najmniej artykułów, ale to już chyba nigdy nie będzie przykład ani kazus Senatu. Dziękuję bardzo.Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych


88 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy