Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.


Poseł Tadeusz Iwiński:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To na pewno jest bardzo ważny temat, który bulwersuje wielu obywateli. Chciałbym złożyć wniosek, żeby rzeczywiście rząd zgodnie z konstytucją na następnym posiedzeniu Sejmu, ostatnim w tej kadencji, przedłożył taką informację w naszej Izbie. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to pani marszałek może zachęcić przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, żeby jeszcze dzisiaj zwołał krótkie posiedzenie, żeby o tym porozmawiać, natomiast to zasługuje na szerszą debatę.

    Chciałbym powiedzieć panu posłowi Girzyńskiemu, który był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych - on na pewno dobrze o tym wie, również jako pracownik naukowy dobrego uniwersytetu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - że Grupa Wyszehradzka nie jest strukturą tak ścisłą jak np. Beneluks czy nawet Rada Nordycka i akurat jeżeli chodzi o międzynarodowe prawo humanitarne, to trzej pozostali członkowie Grupy Wyszehradzkiej na przykład nie stosowali się do niektórych aspektów konwencji genewskiej z 1951 r. Niezależnie od krętactwa rządu w tej sprawie w ciągu ostatniego miesiąca Polska, polski rząd, podjęła decyzję, która jest racjonalna. I w tej sprawie możemy spierać się o szczegóły, o wątki techniczne, natomiast co do idei ta decyzja jest racjonalna.

    Próba wymuszenia na Polsce tego, żeby dostosować się do stanowiska innych państw, które w tej kwestii jest niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym, jest dziwna, więc ponawiam prośbę do pani marszałek, żeby na następnym posiedzeniu rzeczywiście rząd przedłożył taką informację i żeby odbyła się poważna dyskusja.

    (Głos z sali: Głosujmy.)Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych


108 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy