Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druki nr 3762 i 3805).


Poseł Tadeusz Iwiński:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To jest wprawdzie nie bez znaczenia, ale nie pierwszorzędna nowelizacja ustawy sprzed 7 lat o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, która reguluje zasady tworzenia i funkcjonowania tego typu ugrupowań oraz - jak już powiedziano - zasady prowadzenia rejestru w celu wykonania postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego sprzed 9 lat. Szczerze mówiąc, najciekawszym elementem tego dokumentu jest samo rozporządzenie, a także wykaz podmiotów, na które oddziałuje projekt, dotyczy to także jednostek samorządu terytorialnego. Dodano do tego przedsiębiorstwa publiczne, czego wcześniej nie było, oraz dołączono wnioski płynące z konsultacji, które były prowadzone m.in. w samorządach wojewódzkich, z których dwa zgłosiły uwagi.

    Mam jedną uwagę krytyczną - to jest zresztą plaga wielu nowelizacji i propozycji zmian ustaw - mianowicie dotyczącą braku aktualności. Jeżeli w uzasadnieniu, a projekt nowelizacji jest z końca lipca, napisano odnośnie do rejestru wszystkich istniejących europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, że do końca 2013 r. w Unii Europejskiej powstało 45 tych ugrupowań, w tym trzy z udziałem polskich podmiotów, to trzeba powiedzieć, że przynajmniej powinny być uaktualnione dane dotyczące polskich podmiotów, gdyż od tego czasu minęły prawie dwa lata.

    Klub SLD zgłasza poprawkę - i byłem autorem tej poprawki językowej, która ma jednak znaczenie merytoryczne - polegającą na wprowadzeniu liczby mnogiej. Wydaje się, że to lepiej odpowiada rzeczywistości niż liczba pojedyncza, która była zawarta w projekcie ustawy z 2008 r. Cieszę się, że zostało to jednogłośnie zaaprobowane. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera stanowisko komisji. Dziękuję bardzo.Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej


145 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy