Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Iwiński:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Dołączając się z uznaniem do wniosku pani premier, chciałbym złożyć wniosek o to, żeby to była debata, ze względu na jej wagę, dobrze przygotowana. Otóż z ubolewaniem stwierdzam, że w większości dyskusji, które toczą się również na forum Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Polsce, nikt do tej pory nie poruszył kluczowej kwestii tego, że istnieje odrębna dziedzina prawa - międzynarodowe prawo humanitarne, zawierające dziesiątki kluczowych aktów, Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 r., specjalną konwencję genewską w sprawie traktowania uchodźców z protokołem nowojorskim z 1967 r. Są wielkie organizacje międzynarodowe, które działają w tym zakresie i mają przedstawicielstwa w Polsce. Myślę o urzędzie wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, od ponad 20 lat, myślę też o międzynarodowej organizacji migracyjnej. Jedyna agencja, odnosiła się do niej krótko pani premier, unijna, która od 11 lat działa w Warszawie, ma 300 pracowników, z czego 10% to Polacy, to jest Frontex. To agencja, która zajmuje się ochroną granic zewnętrznych, ale niezbyt dobrze spełniała do tej pory swoją funkcję, była nawet oskarżana przez niektóre organizacje międzynarodowe o niepomaganie ludziom z łodzi, z pater, jak to się powszechnie mówi po hiszpańsku.

    Dlatego też chciałbym złożyć wniosek formalny, pani marszałek, żeby znaleźć taką formułę, żeby w tej dyskusji wziął udział także przedstawiciel Frontexu, czyli tej jedynej, kluczowej organizacji unijnej, która jest nad Wisłą, żeby byli też obecni i zabrali głos w odpowiednim trybie przedstawiciele urzędu wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców tu będący i jeżeli trzeba, także Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Częściej w naszych debatach, w przekonywaniu nieprzekonanych (Dzwonek), powinniśmy odwoływać się, czego nikt z rządu do tej pory nie uczynił, do międzynarodowego prawa humanitarnego, do określonych deklaracji, uchwał, rezolucji, bo to jest nasz elementarny obowiązek. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny


145 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy