Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Jacek Osuch:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Wyborcy! Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Sejmu pragnę gorąco podziękować wszystkim moim wyborcom, których miałem zaszczyt reprezentować w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji. Jako reprezentant Małopolski, a w sposób szczególny powiatu olkuskiego, królewskiego miasta Krakowa oraz powiatów miechowskiego i krakowskiego ziemskiego, dziękuję wszystkim, którzy przez okres kadencji podejmowali we współpracy ze mną konkretne starania na rzecz swoich małych ojczyzn. Wiele z tych działań udało się zrealizować i służą one mieszkańcom. Wiele jest jednak do zrobienia, gdyż, niestety, w tej kadencji Sejmu często polityka brała górę nad merytoryką, a rozsądne rozwiązania proponowane przez opozycję nie były uwzględniane.

    W sposób szczególny dziękuję mieszkańcom miasta i gminy Olkusz, miasta i gminy Wolbrom, miasta i gminy Bukowna, gminy Bolesław i Klucze. Za liczne spotkania, a także za pomoc, którą uzyskiwałem od was w czasie pełnienia mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszym ciągu chciałbym reprezentować was w Sejmie. Dzisiaj Polska potrzebuje zmian i mądrej władzy, która nie będzie zajmowała się swoimi problemami, ale będzie służyć mieszkańcom.

    Oprócz ogólnokrajowych projektów ustaw Prawo i Sprawiedliwość ma również program dla Małopolski, który był konsultowany z różnymi środowiskami. Jestem przekonany, że po wyborach przyjdzie wreszcie czas, kiedy nasze pomysły zostaną zrealizowane. Gwarancją dobrych zmian będzie, mam taką nadzieję, przyszła premier pani Beata Szydło.

    (Poseł Magdalena Gąsior-Marek: Oby nie.)

    Proszę pani, troszeczkę szacunku.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle, ma pan głos.

    Proszę bardzo.

    Poseł Jacek Osuch:

    Ważną inwestycją, która musi zostać zrealizowana, jest upłynnienie ruchu na drodze krajowej nr 94 Olkusz - Kraków. Plan minimum musi zakładać budowę dodatkowych pasów do wyprzedzania, dzięki którym możliwe będzie realne skrócenie czasu przejazdu o ok. 10 minut. Niezbędna jest także modernizacja linii nr 62 Sosnowiec - Bukowno - Olkusz - Wolbrom - Tunel oraz rozbudowa terminalu przeładunkowego w Sławkowie, a także uruchomienie podobnego przedsięwzięcia w rejonie Wolbromia lub Bukowna.

    Inną ważną kwestię na naszym terenie stanowią problemy Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław. Nie chodzi tu wyłącznie o wysoką cenę energii i pochodnych składników. Wykorzystując potencjał renomowanych polskich uczelni, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej czy Politechniki Śląskiej, państwo polskie powinno wspierać przemysł wydobywczy nowymi technologiami. Jestem przekonany, że przyszły minister gospodarki w naszym rządzie będzie chciał rozwijać także górnictwo cynku. Już dziś perspektywa kopalni w rejonie Klucz, Łaz i Zawiercia jest realna bardziej, niż ktokolwiek myśli. Razem wykorzystamy także potencjał turystyczny naszego regionu.

    Wysoka Izbo! Drodzy Wyborcy! Naszym celem jest naprawa państwa. Chcemy przywrócić rodakom wiarę w to, że Polska może być inna, lepsza. Państwa głos zadecyduje, jakiej Polski chcemy. Wspólnie damy radę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jacek Osuch - Oświadczenie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102


243 wyświetleń

Zobacz także: