Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Jacek Osuch:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie będę się tutaj zniżał do poziomu wypowiedzi pana posła w tym różowym, majtczanym garniturku, natomiast uważam, że pani z urzędu powinna skierować sprawę do Komisji Etyki Poselskiej.


Poseł Jacek Osuch:

    Pani marszałek, ale to pani prowadziła obrady i to pani powinna zareagować. To jest przedstawiciel pani klubu, ale do rzeczy.

    Dzisiaj wygłoszę oświadczenie w sprawie braku działań polskiego rządu w sprawie pomocy dla polskiego przemysłu energochłonnego. Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, które nie wspierają przedsiębiorstw zaliczanych do tzw. grupy energochłonnych. Budzi to moje zdziwienie, gdyż w ten sposób polski rząd pozbywa się możliwości realnego zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z branży hutniczej na rynkach europejskich. Podczas gdy niemal w całej Europie zmniejsza się podatek akcyzowy od energii dla przedsiębiorstw energochłonnych, w Polsce, pomimo prowadzonych od kilku lat zabiegów w tej kwestii, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki pozostają głuche na podnoszone postulaty.

    Chciałbym więc zwrócić uwagę pana premiera Pawlaka i pana ministra Rostowskiego na niezwykle ważny problem podnoszony przez Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Organizacja ta przygotowała szereg analiz dotyczących rozwiązań zgodnych z europejskim prawodawstwem. Z tych opracowań wynika, że nasz kraj ma możliwość zharmonizowania polskiej polityki fiskalnej z tą stosowaną w Unii Europejskiej przez wprowadzenie rozwiązań podatkowych, na które zezwalają przepisy unijne. Podjęcie takich kroków przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Gospodarki pozwoliłoby na utrzymanie profilu działalności oraz konkurencyjności polskich przedsiębiorstw energochłonnych na rynkach europejskich i światowych.

    Aby pokazać zasadność wprowadzenia takich rozwiązań, chciałbym przedstawić przykład Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie k. Olkusza. Analizując technologię produkcji, nie sposób pominąć, że produkcja cynku oparta jest na bardzo energochłonnym procesie elektrolitycznym. W chwili obecnej Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław są największym pracodawcą w regionie i jednocześnie największym producentem cynku elektrolitycznego w naszym kraju. Zakład zatrudnia łącznie ponad 2,5 tys. osób w części hutniczej oraz kopalnianej. To właśnie z kopalni Pomorzany, będącej własnością spółki, pochodzi stosowany w technologii produkcji koncentrat rudy cynku.

    Z uwagi na kończące się zasoby kopalin zarząd spółki ZGH Bolesław opracował strategię rozwoju części hutniczej, która daje szansę na utrzymanie tego profilu działalności i w ten sposób zapewni zatrudnienie dla części załogi. Jednak warunkiem utrzymania części hutniczej obecnych Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław jest obniżenie udziału kosztów energii elektrycznej w całościowych kosztach produkcji. Na chwilę obecną w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie koszty energii elektrycznej kształtują się na poziomie 23% kosztów działalności spółki.

    Po likwidacji części górniczej, która ma nastąpić już za kilka lat - przewidywany termin to jest rok 2016 - i pozostawieniu części hutniczej według prognoz udział kosztów za energię znacząco wzrośnie i będzie wynosił ponad 40% całościowych kosztów. Trudno zatem nie zauważyć, że rosnące koszty energii bezpośrednio wpływają na opłacalność produkcji. Same zakłady zużywają rocznie ok. 500 GWh energii, co przekłada się na kwotę 150 mln zł opłat za dostarczoną i zużytą energię.

    Panie Premierze! Pani Marszałek! W naszym kraju podatek akcyzowy od energii elektrycznej należy do najwyższych w Unii Europejskiej i jest aż 10-krotnie wyższy od wymaganego przez Unię Europejską minimum.

    Dodatkowo Wspólnota Europejska daje możliwość eliminacji w formie zwolnienia lub stawki zero kosztów w postaci podatku akcyzowego dla energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwa energochłonne. Polski rząd mimo licznych apeli i wystąpień kierowanych od kilku lat nie podjął żadnych działań, które obniżałyby podatek akcyzowy dla zakładów branży energochłonnej. Tymczasem takie rozwiązania są stosowane w krajach Unii Europejskiej.

    Niepodjęcie przez rząd decyzji o zmniejszeniu podatku akcyzowego od ww. przedsiębiorstw doprowadzi do zapaści finansowej polskich zakładów takich jak ZGH Bolesław, Huta Cynku Miasteczko Śląskie, które nie będą mogły konkurować na europejskim rynku z innymi podmiotami, które mają preferencje podatkowe w Unii Europejskiej. W konsekwencji zaś tysiące pracowników firm energochłonnych straci pracę i zasili grono osób bezrobotnych, co będzie miało niezwykle negatywne skutki zarówno społeczne, jak i ekonomiczne.

    Dlatego jako parlamentarzysta po raz kolejny pragnę zaapelować o podjęcie w trybie pilnym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki prac, które spowodują wprowadzenie w prawodawstwie polskim obniżenia wysokości podatku akcyzowego dla przedsiębiorstw energochłonnych. Liczę, że rząd nie pozostanie głuchy na te argumenty i podejmie skuteczne działania w przedmiotowej sprawie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jacek Osuch - Oświadczenie z dnia 11 lipca 2012 roku.


78 wyświetleń

Zobacz także: