Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Jacek Osuch:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Wysoka Izbo! Chciałbym dziś wygłosić oświadczenie i podnieść z tej trybuny sejmowej kwestię dostępu pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy na przykładzie problemów, jakie w ostatnim czasie napotkali mieszkańcy ziemi olkuskiej, powiatu olkuskiego.

    Sytuacja, która miała miejsce w ostatnie święta Bożego Narodzenia w Olkuszu, budzi mój niepokój i winna być dla osób odpowiedzialnych za kształt systemu ochrony zdrowia sygnałem alarmowym wskazującym na konieczność nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co gorsza, docierają do mnie również sygnały, że podobne sytuacje mają miejsce w przychodniach na terenie całej Polski. Chorzy, którzy w święta udali się do przychodni na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, musieli oczekiwać na przyjęcie nawet trzy godziny. Wszystko to za sprawą zmian, które Ministerstwo Zdrowia wprowadziło półtora roku temu. Przed 1 marca 2011 r. nocna i świąteczna opieka realizowana była przez placówkę podstawowej opieki zdrowotnej, w której to pacjent wybrał lekarza pierwszego kontaktu. Przychodnia sama zabezpieczała nocną opiekę lub zlecała ją podwykonawcy. Tylko na terenie Olkusza kilka przychodni zapewniało opiekę nocną.

    Niestety, przy sprzeciwie części środowisk lekarskich, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe przepisy. Poszczególne województwa zostały podzielone na obszar zamieszkiwany przez od 50 do 100 tys. mieszkańców, a wyłącznie wyłonione w procedurze konkursowej przychodnie mają za zadanie pełnić dyżury. Według nowych przepisów na populację co najmniej 50-tysięczną przyjęto obsadę zaledwie w składzie jednego lekarza i jednej pielęgniarki. Dlatego już roku temu przestrzegałem, że wejście w życie wspomnianych przepisów spowoduje znaczącą redukcję placówek, a co za tym idzie, przełoży się na zmniejszenie liczby lekarzy i pielęgniarek pełniących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, co z kolei wydłuży czas oczekiwania na wizytę lekarską.

    Moich obaw nie podzielił ówczesny wiceminister zdrowia Jakub Szulc, który w odpowiedzi na interpelację nr 21045 z 25 lutego 2011 r. stwierdził, że wprowadzony system ma na celu zapewnienie lepszej dostępności oraz jakości świadczeń. Dziś już wiadomo, że ten system się nie sprawdził i podnoszone przeze mnie wątpliwości niestety w trakcie roku zostały potwierdzone. Apeluję więc o podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia pilnych działań, które będą zmierzały do nowelizacji ustaw mających na celu zmniejszenie ogromnych kolejek, z jakimi muszą borykać się pacjenci korzystający z nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej.

    Proszę ponadto o przygotowanie przez Ministerstwo Zdrowia pisemnych wyjaśnień w przedmiocie mojego oświadczenia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jacek Osuch - Oświadczenie z dnia 03 stycznia 2013 roku.


131 wyświetleń

Zobacz także: