Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3970 i 3993).


Poseł Sprawozdawca Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3993.

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 1 października br. rozpatrzył ustawę z dnia 11 września br. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 18 poprawek. Przypomnę, że projekt dotyczy ustawy regulującej w sposób kompleksowy problematykę rachunków zmarłych klientów oraz tzw. rachunków uśpionych, zarówno w bankach, jak i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

    Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła uchwałę Senatu w dniu wczorajszym i wnosi o przyjęcie wszystkich poprawek zgłoszonych przez Senat. Większość z nich ma charakter redakcyjno-legislacyjny, co wynika m.in. z tego, że do pierwotnego senackiego projektu zostały przez Wysoką Izbę wniesione liczne poprawki. W wyniku wprowadzenia tychże poprawek zostały zmienione zarówno lokalizacja centralnej informacji, jak i miejsce zdeponowania środków.

    Senat doprecyzowuje na przykład, że zarówno banki, jak i SKOK-i będą informować gminę nie o dacie śmierci posiadacza rachunku, ale o dacie powzięcia informacji o jego śmierci.

    W kilku poprawkach proponuje się ujednolicenie przepisów ustawy Prawo bankowe i ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Poprawki 2. i 13. mają charakter merytoryczny, jednoznacznie określają waloryzację środków, unikając uprzywilejowania środków wynikających z rozwiązanych umów.

    Senat proponuje również zmianę terminu wejścia w życie niniejszej ustawy, ustalając ten termin na 1 lipca 2016 r. Zmiany w ustawie o ewidencji ludności powinny wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Senat, powołując się na informacje uzyskane od partnerów społecznych, stoi na stanowisku, że będzie to wystarczający okres do zbudowania systemu centralnej informacji, a także poddania go niezbędnym testom, również dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które dotychczas nie były uczestnikami systemu Ognivo prowadzonego przez izbę rozliczeniową.

    Wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat zostały jednomyślnie przyjęte przez członków Komisji Finansów Publicznych, przy czym niektóre z nich zostały pogrupowane. I tak będziemy głosować łącznie nad poprawkami 2. z 3. i 13., 4. z 15., 5. z 6., 7., od 9. do 12., 16. i 17., 8. z 14. W imieniu Komisji Finansów Publicznych wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Izbę wszystkich poprawek Senatu. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


166 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy