Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

42 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3790 i 3802).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę przedstawić stanowisko wobec sprawozdania o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

    Senat wniósł cztery poprawki. Komisja Finansów Publicznych nie zaakceptowała poprawek 1. i 3., dotyczących zmiany tytułu ustawy, oraz pozytywnie zaopiniowała poprawki 2. i 4. Podobnie jak klub Prawa i Sprawiedliwości, niestety, mamy wątpliwości co do poprawki 2., natomiast nad poprawkami 1., 3., i 4. na pewno będziemy głosować zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych.

    Poprawka 2. dotyczy sprawy zasadniczej, a mianowicie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Dużo było dyskusji na ten temat podczas prac komisji, podkomisji. Wróciliśmy ostatecznie do zapisu z pierwotnego, prezydenckiego projektu, który wydaje się taki prosty, zrozumiały, po prostu lepszy. Brzmi on, przypomnę: ˝Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika˝, koniec, kropka. Natomiast zwrot: ˝organ rozstrzyga na korzyść podatnika lub innej strony postępowania˝ budzi, niestety, duże wątpliwości. Wprawdzie w zawartych w uzasadnieniu wyjaśnieniach dotyczących poprawek Senatu jest mowa o tym, że chodzi tu o interpretację obejmującą nie tylko podatników, lecz także płatników, inkasentów, następców prawnych osób trzecich odpowiadających za zaległości, a więc jest to rozszerzenie, ale dla mnie strona postępowania to również organ podatkowy i to budzi przynajmniej takie zastrzeżenie, czy nie wracamy do tego, co było.

    Na ten moment nie mam podjętej decyzji co do głosowania nad 2. poprawką, ponieważ ten zapis jest mało precyzyjny, nasuwa wątpliwości, a pierwotna, prezydencka wersja była jasna, czytelna i zrozumiała. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw


115 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy