Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3967 i 3994).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu.

    Tak jak już było powiedziane, poprawka wprowadzona przez Senat ogranicza obniżenie opłaty sądowej wyłącznie do konsumentów, a więc z niniejszej regulacji wyłączeni zostali przedsiębiorcy. W naszej ocenie poprawka nie zasługuje na przyjęcie. W wyniku tej poprawki nastąpi po prostu zwiększenie dla przedsiębiorców kosztów uzyskania tytułu wykonawczego z 50 zł, która to stawka dzisiaj obowiązuje w oparciu o BTE, do nawet 100 tys. zł w oparciu o orzeczenie sądu w postępowaniu rozpoznawczym. Chyba nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że koszty tego postępowania będą kosztami kredytobiorców, czyli przedsiębiorców, a na pewno nie banku składającego wniosek o postępowanie.

    Ponadto, biorąc pod uwagę, że znaczna część przedsiębiorców to firmy jednoosobowe, osoby na tzw. samozatrudnieniu, bardzo często przymuszone do zarejestrowania działalności gospodarczej, dojdzie oto do sytuacji, że kredytobiorca będący konsumentem, który wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, będzie obciążony opłatą sądową do kwoty 1000 zł, a osoba na samozatrudnieniu, wykonująca tę samą pracę, będzie obciążona opłatą sądową do 100 tys. zł przy takiej samej wartości przedmiotu sporu w postępowaniu sądowym.

    A zatem Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za odrzuceniem poprawki Senatu do przedmiotowej ustawy. Dziękuję za uwagę.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


50 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy