Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki:

    Dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Tylko minuta, bo było pytanie do mnie. Chodzi o nieścisłość, o której chcę jeszcze raz dobitnie powiedzieć, mam nadzieję, kończąc dyskusję opartą na emocjach. To jest zrozumiałe, tak jak powiedziałem, natomiast nieuzasadniona eskalacja tych emocji byłaby już oparta na złej woli. Nie ma innej procedury niż ta, o której mówił prezes Rogala. Jedynym działaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które nadzoruje prace wojewodów, jest aktualizacja danych, o której mówiłem. To jest jedyne pismo. Jest faktem, że pojawiło się parę różnych inicjatyw, także wynikających z nie najzręczniejszej korespondencji, ale niewynikających z tej procedury. Najlepszym przykładem zresztą było pytanie posła Abramowicza, który mówił, że dziennikarze donieśli o możliwości powstania ośrodka dla 4 tys. osób, w związku z czym prezydent czy burmistrz miasta zwołał radę kryzysową. Oczywiście i straż pożarna, i inne służby, pytane bądź same inspirujące niektóre działania, wychodząc ponad potrzeby, stworzyły ten problem. Zgadzam się z tym, że ludzkie emocje, co zrozumiałe, też są odpowiedzią na niewiadomą. Skoro mamy pełną wiedzę, to jeszcze raz: 11 ośrodków z adresami na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców...

    (Poseł Jarosław Zieliński: Ale komendant główny podlega ministrowi.)

    Rozumiem, że pan również pokazywał jakieś pismo. Nie jest to procedura, o której mówimy. Ta jest jasna, oparta na ustawach, ma podstawy prawne i jest bardzo transparentna.

    (Poseł Adam Abramowicz: Nie można było pana prezydenta Białej Podlaskiej...)

    Jedna kwestia - Straż Graniczna, bo było też pytanie o Straż Graniczną. Oczywiście, że nasza Straż Graniczna nie będzie dofinansowana z tych pieniędzy, bo akurat polska Straż Graniczna znakomicie wykonuje swoje obowiązki. Nie mamy miliona migrantów ze Wschodu, którzy mogliby się tu znaleźć, gdyby pracowała ona tak, jak to wygląda na południowej flance Unii Europejskiej, niechronionej należycie.

    Jeśli chodzi o pytanie, bo muszę się do tego odnieść, dotyczące repatriacji, to jest to bardzo ważny i bardzo trudny problem. Ja zresztą bardzo szanuję pracę pana posła i Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie. Sam jestem synem, wnukiem repatriantów, większość mojej rodziny nie ma obywatelstwa polskiego. To nie jest proces łatwy, ale Rada Ministrów właśnie nie tak dawno zwiększyła o 30 mln pulę na ten cel, a tym samym zwiększyła wysiłki, by była to repatriacja skuteczna. Póki co ludzie, którzy tu przyjeżdżają, wcale nie widzą Polski jako kraju docelowego. Widzą ją jako miejsce tranzytu dalej. Dlaczego? Dlatego że Polska wciąż nie jawi się jako ten najbogatszy kraj Zachodu, miejsce docelowe także dla migrantów z Południa. Mówię o tym z bólem, dlatego że chciałbym, żeby ta pula była wykorzystywana efektywnie, coraz szerzej. To nie jest jednak proces, który da się zadekretować, krótko mówiąc. Wiem, o czym mówię, bo mówię o tym z autopsji. (Oklaski)

    (Poseł Adam Abramowicz: Nie można było pana prezydenta Białej Podlaskiej wcześniej zawiadomić?)Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


62 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy