Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie widzę pana prezesa Gowina, a to on był autorem tego listu, ale rozumiem, że nie usatysfakcjonowała go odpowiedź, której udzieliłem mu w momencie, w którym otrzymałem to pismo.

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Do rzeczy.)

    Drogi kolego, pismo jest źle zaadresowane. Nie dość, że...

    (Poseł Jan Dziedziczak: Panie ministrze, staje pan przed Sejmem, proszę odpowiadać.)

    Czy pan marszałek może kolegę... To nie jest kampania, czas na debatę będzie później.

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: To proszę mówić.)

    Jeżeli pismo jest źle zaadresowane i jeszcze do tego opiera się na nieprawdziwych cytatach, to warto nie eskalować tego i nie opowiadać o rzeczach nieistniejących, warto rzeczywiście rozmawiać o tym, co jest czy też powinno być przedmiotem tego pytania. Razem ze mną jest pan prezes Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Oczywiście niezależnie od tego dziwnie sformułowanego pytania udzieli również odpowiedzi, bo warto podejść do problemu poważnie.

    A co jest niepoważne? Niepoważna jest, niezależnie od treści, sama informacja, jakoby to minister administracji i cyfryzacji wysłał pismo i zmusił wojewodów do jakiejś kwerendy obejmującej zbieranie informacji od strony samorządowej. Jedyne, co się odbyło, odnośnie do naszego kontaktu z samorządami, to inicjatywa niektórych samorządów i ewentualne zgłaszanie się do dyspozycji, jeżeli chodzi o pomoc w tej kwestii. Co do nadzoru nad wojewodami i informacji, które zbierają wojewodowie - zresztą cyklicznie, regularnie, nie jest to żadna niezwykła sytuacja, te informacje oni również zawsze podają, a koordynujemy to, przesyłając je do Urzędu do Spraw Cudzoziemców - to pojawia się oczywiście kwestia miejsc w ośrodkach, których w Polsce jest 15. Mamy zresztą dość dużą pulę wolnych miejsc, gdyby w tej chwili którakolwiek z grup cudzoziemców, o których mówimy, musiała trafić do Polski.

    Jeżeli mówimy o jedynym - jedynym - piśmie wysłanym przez ministerstwo administracji, i nie jest to pismo podpisane i adresowane przeze mnie, ale jest to pismo wydane na poziomie dużo niższym, na niskim szczeblu urzędniczym, to jest to pismo, które do wojewodów wysłaliśmy nie po spotkaniu zespołu, o którym pan wspomniał, które to spotkanie odbyło się 5 września, ale w dniu 15 września, a więc nie jest ono jego następstwem i, jeszcze raz powtarzam, jest to pismo rutynowe, a brzmi ono dokładnie tak: W związku ze spotkaniem, które odbyło się 5 września, poświęconym m.in. omówieniu sytuacji migracyjnej w Europie oraz przygotowaniu Polski do przyjęcia uchodźców w ramach relokacji, a także w przypadku nagłego zwiększonego ich napływu - zwracam uwagę na ten fragment - oraz w związku z wystąpieniem szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zwracam się o dokonanie weryfikacji zgłoszonych przez państwa wcześniej obiektów z potencjalnym przeznaczeniem na zakwaterowanie cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce. Kluczowe kryteria - tu znów pan zacytował dziwne rzeczy - wskazane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, które powinny spełniać te obiekty, to: możliwość zakwaterowania powyżej 50 osób w systemie całorocznym, dobry stan techniczny, możliwość zapewnienia wyżywienia - własna kuchnia lub przez firmę cateringową. Do następnych kwestii się odniosę. A więc nie mówimy o żadnych mieszkaniach komunalnych, o żadnych substancjach, które są w gestii samorządów. Mówimy o ośrodkach, dużych ośrodkach, które mogą skupić większą liczbę osób i są pod pełną kontrolą.

    Nie jest prawdą, że nie ma w Polsce - już nie mówię o stałym monitoringu tej sytuacji - multimonitoringu i procedury obejmującej sprawy sanitarno-epidemiologiczne. Jest specjalna trzyetapowa procedura, która jest wdrażana. Zgodnie z art. 28 oraz art. 29 odpowiedniej ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej taka procedura jest praktyką. W związku z tym zarówno owe badania medyczne, jak i procedura epidemiologiczna, o której w szczegółach może opowiedzieć również pan prezes Rogala, nie tylko ma zastosowanie, ale w sposób oczywisty będzie miała zastosowanie w przyszłości. Są także specjalne ośrodki, które są szczególnie przeznaczone do stosowania takiej procedury, która dotyczyłaby grupy osób przybywającej np. z Bliskiego Wschodu.

    Nie chcę się bardziej nad tym rozwodzić, bo chciałbym oddać głos panu prezesowi Rogali, ale chciałbym powiedzieć jedno: nieuczciwym jest, wyjątkowo nieuczciwym jest - tu mówię do pana przewodniczącego Mularczyka, bo myślę, że w tej debacie powinniśmy posługiwać się faktami -nie tylko cytowanie rzeczy nieistniejących, ale jeszcze opowiadanie tego rodzaju historii: pojawiają się w mediach informacje, wielkie wzburzenie wśród ludności czy opinii budzi fakt, że od mediów dowiadują się o jakiejś próbie lokowania tych osób na sali gimnastycznej...

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Tam są dwa zagadnienia.)

    ...o czym przed chwilą pan powiedział.

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Same się zgłosiły?)

    Proszę pana, cholera to bierze, jak się słucha tych bzdur. (Oklaski)

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Co jest nieuczciwe?)

    (Poseł Jan Dziedziczak: To jest skandal.)Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


236 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy