Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


Poseł Andrzej Halicki:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Kiedy padają słowa mocne i ważne, ale niezasadne, to nie można przejść obok nich obojętnie. Chciałbym w dwóch, trzech zdaniach, króciutko, odnieść się do słów prezesa Kaczyńskiego, bo do niego chciałbym adresować parę zdań.

    (Głos z sali: Ale nie ma pana prezesa.)

    (Poseł Anna Paluch: Przekażemy, przekażemy, niech się pan nie martwi.)

    Proszę o przekazanie.

    (Poseł Anna Paluch: Tak, panie pośle, proszę się nie denerwować.)

    (Głos z sali: Premiera Tuska też nie ma na sali.)

    Prezes zaczął od słów, iż warto być Polakiem. Jest to bardzo ważna konstatacja, myślę, że wszyscy powinniśmy być dziś dumni z tego, że jesteśmy Polakami, choć być może myślał on o czymś innym. Warto być dziś Polakiem i mieszkać nad Wisłą, bo inni chcieliby znajdować się w naszym położeniu, mieszkać właśnie w takim kraju, w jakim my mieszkamy, a nie w Budapeszcie. To nie jest alternatywa. (Oklaski)

    Jeżeli tak jest - bo to fakt, proszę zapytać innych, to oni mówią w ten sposób, a nie my - to warto porównać...

    (Głos z sali: Tak boicie się tego Budapesztu.)

    ...sytuację, w której byliśmy cztery lata temu, z tą, w której jesteśmy dzisiaj. Jeżeli chodzi o polską siłę na arenie międzynarodowej...

    (Głos z sali: To katastrofa.)

    ...w Unii Europejskiej, premier powiedział dwa zdania...

    (Poseł Anna Paluch: Podatki były niższe cztery lata temu.)

    ...realizowany od 1989 r. kierunek polskiej polityki jest mniej więcej ten sam, ale akcenty są diametralnie różne.

    (Poseł Anna Paluch: Podatki były niższe, zatrudnienie w administracji publicznej też.)

    Ja się nie będę z państwem przekrzykiwał, na szczęście mam mikrofon, więc mam nadzieję, że w stenogramie na moje wyjdzie.

    Jeżeli prezes mówi, że Polska stoi za drzwiami w ważnych momentach dla rozwoju Europy, bo rzeczywiście są to kluczowe lata, dekady rozwoju Europy, naszego kontynentu, w czym bierzemy aktywny udział, to chciałbym zapytać, gdzie prezes Jarosław Kaczyński umieścił Polskę, kiedy z powodu satyrycznego artykułu w prasie niemieckiej zawiesił uczestnictwo Polski w dialogu niemiecko-francusko-polskim w ramach Trójkąta Weimarskiego nad strategicznymi decyzjami...

    (Głos z sali: Taka prawda.)

    ...kiedy podejmowane były decyzje dotyczące właśnie nas, naszego położenia.

    (Głos z sali: Do rzeczy.)

    Czy w tamtym momencie nie wystawił Polski za drzwi?

    Zresztą prezes Kaczyński dość często powołuje się na prasę niemiecką, nawet dzisiaj cytował...

    (Głos z sali: To fobia.)

    Mam wrażenie, że inne tezy nie są budowane...

    (Głos z sali: Ale gdzie jest odniesienie do exposé?)

    ...na bazie satyrycznych artykułów w prasie niemieckiej.

    (Głos z sali: Proszę nie przeszkadzać mówcy.)

    Ja sobie dam radę.

    (Głos z sali: Nawet się pan wyżywi.)

    Na pewno.

    Chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch sprawach, bo też nie można ich zbyć milczeniem.

    (Poseł Elżbieta Rafalska: Do rzeczy. Co z exposé?)

    Jeżeli pan prezes Kaczyński...

    (Głos z sali: Rozmawiajmy o exposé premiera Tuska, a nie prezesa Kaczyńskiego.)

    ...mówi, iż dziś bardzo ważne jest to, żeby Polska miała swoją siłę, głos i moc, to chcę powiedzieć, że budowanie dystansu i sprzyjanie wszystkim, którzy integracji nie sprzyjają, którzy są sceptyczni, to jest właśnie wystawianie siebie za drzwi. Jeżeli dziś tak istotna dla naszej skuteczności jest współpraca instytucji, takich jak Kancelaria Prezydenta z prezydentem na czele, rządu z premierem na czele i naszego parlamentu z taką reprezentacją, jaką mamy... Czy państwo pamiętacie, jakie padały propozycje? Dzielenia polskiej dyplomacji na prezydencką i rządową. Czy czytając exposé Donalda Tuska z 2007 r., nie wstydzicie się, że musieliśmy mówić o tym, iż polityka międzynarodowa Polski nie może być zakładnikiem partyjnych interesów, instytucjonalnych sporów i rywalizacji pomiędzy tymi instytucjami?

    (Poseł Anna Paluch: O czym pan mówi? Może pan przeczyta 130 obietnic...)

    Taka była rzeczywistość jeszcze dwa, trzy lata temu. Dziś ta współpraca jest pełna, dobra i realizowana na rzecz polskiego interesu narodowego.

    (Poseł Anna Paluch: ...to, co naobiecywaliście 4 lata temu.)

    Bardzo proszę, akapit po akapicie, nie będę przypominał o kolejnych wyzwaniach, bo one są strategiczne i rzeczywiście realizowane. Jeżeli premier Tusk dzisiaj mówi, że nie musi polskiej polityce zagranicznej poświęcać zbyt wiele uwagi, bo wszyscy widzimy, jaka jest różnica pomiędzy naszą pozycją 4 lata temu a naszą pozycją dzisiaj, to ma rację. Wszyscy Polacy to widzą, a ponieważ wszyscy Polacy to widzą, nie musimy tego komentować.

    A wam radzę jedno, bo cały czas się przekrzykujemy: odejdźcie od tej doktryny, że nie damy sobie wmówić, że białe jest białe, a czarne jest czarne. To Polacy naprawdę wiedzą i tego nie akceptują, odrzucają to. Odejdźcie od tej doktryny prezesa Kaczyńskiego, bo ona się nie sprawdza, nie idźcie tą drogą, powiem, cytując klasyka. (Oklaski)Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy