Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku.


Poseł Andrzej Halicki:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Nie wchodząc w polemikę, bo to czas na pytania, powiem, że rzeczywiście logika albo zachwianie logiki: najpierw NATO, później Unia ma dzisiaj swoje dramatyczne konsekwencje na Wschodzie. Tylko proszę nie wmawiać nam, że świętej pamięci prezydent byłby w stanie przekonać Ukraińców, by zmienili swoje zdanie w tej sprawie, łącznie z proeuropejską ekipą pomarańczowych.

    Chciałbym zadać pytania. Mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie, o wzmacnianiu naszego bezpieczeństwa. Oczywiście i gospodarka, i polityka mają tu duże znaczenie. Pytanie moje dotyczy negocjacji, aktywności polskiego rządu, także Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dwóch kwestiach. Po pierwsze, wydaje się, że trochę anachroniczne są mechanizmy konwergencji dzisiaj, kiedy mówimy, co ustalono w Maastrich. Chyba czas na ten temat rozmawiać, negocjować.

    Druga kwestia, w gruncie rzeczy dużo bardziej polityczna. Skoro chcemy podnosić rangę politycznych instytucji i znaczenie reprezentantów Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że czas, by Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która jest przedmiotem polemiki (Dzwonek), była punktem wyjścia w przypadku konstytucji. Wokół tego trzeba budować siłę administracji europejskiej jako centrum decyzyjnego. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.


96 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy