Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest to informacja bieżąca, może zacznę więc od tego, co jest chyba istotną informacją dla nas wszystkich, bo rzeczywiście nie tak dawno, 2, 3 dni temu, w weekend, mieliśmy rzeczywiście te anomalie pogodowe, o których pan poseł Orzechowski wspominał, i ich tragiczne skutki w wielu województwach. Poinformuję więc państwa o tej bieżącej pomocy, która w tej chwili jest udzielana.

    Na skutek piątkowych, sobotnich i niedzielnych zdarzeń, bo były to weekendowe zdarzenia, przyznano w tej chwili już prawie 2 mln bezzwrotnych zasiłków. To jest ta bieżąca pomoc, w woj. kujawsko-pomorskim dotyczy to 164 rodzin, w woj. łódzkim i mazowieckim - ok. 100 rodzin, w woj. opolskim - 30 rodzin i pojedynczych rodzin na Śląsku i w woj. wielkopolskim. To jest ta bieżąca, szybka reakcja, jeżeli chodzi o pomoc rodzinom najbardziej poszkodowanym. Mieliśmy i mamy cały czas sytuację dość trudną, dlatego że rzeczywiście nawałnice, burze, burze z gradem, wichury, trąby powietrzne zdarzały się i będą się zdarzać w dalszym ciągu, kiedy taka duża różnica temperatur ma miejsce. Dzisiaj w woj. warmińsko-mazurskim nastąpiła już taka burza. Mam również dla państwa informację, dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wysłał ostrzeżenie, i to drugiego stopnia, a więc będą to jeszcze silniejsze burze niż w woj. warmińsko-mazurskim, dotyczące zdarzeń, które mogą mieć miejsce w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i mazowieckim znowu, więc w pięciu województwach, w pięciu regionach możemy mieć zniszczenia i konieczne będzie udzielenie bardzo szybkiej pomocy.

    Pomoc bieżąca, jeżeli chodzi o taką sytuację, wynika oczywiście z zadań, które Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ma wpisane w swoje podstawowe działania. Corocznie uchwalana jest rezerwa przeznaczona m.in. na ten cel, w tym roku jest to 1075 mln zł. Są to trzy obszary działania: ten, który dotyczy takiej pomocy, jak te bezzwrotne zasiłki, przy czym jest też drugi etap pomocy poszkodowanym, umożliwiający otrzymanie bezzwrotnej pomocy przy wyższych zniszczeniach do 20 tys. zł, inne działania, kolejne, musiały być związane z dodatkową pomocą z innych środków. Reguła jest zawsze ta sama: władze gminne szacują straty, wojewoda kieruje wniosek, na wniosek wojewody ministerstwo refinansuje uruchamiane środki. Procedura jest bardzo szybka, w przypadku tych ostatnich zdarzeń już w poniedziałek były uruchomione środki na poziomie ponad 200 tys. zł, następnego dnia - ponad miliona, więc widać, że ta pierwsza niezbędna pomoc jest bardzo szybka i realizowana skutecznie.

    Jeżeli mówimy o dwóch pozostałych obszarach tej bieżącej pracy, to oczywiście są to działania, które mają charakter prewencyjny czy naprawczy, czyli wieloletnie programy rządowe ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom klęsk, czyli remonty, odbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych, inwestycje, które związane są ze zbiornikami retencyjnymi, dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, kiedy miały miejsce zniszczenia, np. naprawy dróg, mostów i szkół, w wyniku klęsk żywiołowych, a więc po ich zaistnieniu. Wszystkie one kumulują się w tej kwocie 1075 mln w założeniach budżetowych. W tej chwili w ministerstwie realizujemy wydatki, które przekroczyły 600 mln zł, i nie mamy wątpliwości, że to działanie zawsze musi być podjęte. W związku z tym będziemy reagować w każdej sytuacji, kiedy szkoda ma miejsce.

    Jeżeli chodzi o informacje w sprawie regionalnego systemu ostrzegania, to państwo musi służyć obywatelom, obywatele muszą czuć się bezpiecznie, kiedy możliwa jest do przekazania informacja o zagrożeniu. Regionalny system ostrzegania powstał w oparciu o nowoczesne technologie, o cyfryzację telewizji. Jeżeli chodzi o sam początek realizacji tej idei, to rzeczywiście bez procesu cyfryzacji telewizji pewnie nie byłoby tego początku. Natomiast zawarcie umowy z Telewizją Polską i całe wdrożenie systemu przebiegało bardzo szybko. Dodam, że w gruncie rzeczy przeznaczono na to bardzo niewielki budżet. W początkowej fazie, czyli w zeszłym roku, wydaliśmy na to ze środków ministerstwa ok. 200 tys. zł, w tym roku przewidzieliśmy 880 tys. zł na funkcjonowanie całego systemu, a nasi partnerzy uczestniczą w tym systemie w gruncie rzeczy na zasadzie dobrej woli. Partnerami są także, oprócz Telewizji Polskiej, z którą podpisaliśmy umowę 13 listopada zeszłego roku i faktycznie rozpoczęliśmy współpracę na początku tego roku, 1 stycznia br., wiecie to państwo od 1 lipca, operatorzy telefonii komórkowej oraz instytucje, które zasilają system informacjami, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie instytucje, służby, które posiadają informacje mogące być alertem, ostrzeżeniem dla obywateli.

    System jest z jednej strony bardzo prosty, a z drugiej strony oparty na nowoczesnych technologiach. Dlaczego prosty? Zarządza nim wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, czyli wojewoda. Wojewoda decyduje, jaka informacja ma być umieszczana w systemie. Oparcie na technologii umożliwia nam podział tych informacji, podział regionalny, a nawet jeszcze bardziej ukierunkowany. Myślę o SMS-ach obszarowych. Do tej pory, w tym półroczu ponad 2 tys. razy wysyłaliśmy ostrzeżenia, które miały charakter informacyjny. Dzięki telewizji wyemitowano je na wszystkich kanałach telewizji publicznej, a więc zarówno w TVP1, jak i w TVP2 czyli za pomocą MUX 3, a także na wszystkich kanałach tematycznych: TVP Historia, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP Polonia, wszystkich kanałach Telewizji Polskiej, telewizji publicznej.

    Mamy pierwszego partnera, jeżeli chodzi o telewizję kablową w regionie centralnym, to firma TOYA. To jest bardzo ważne, dlatego że w tym przypadku emisja ostrzegawczego napisu na ekranie telewizora dociera do wszystkich odbiorców, nie tylko do odbiorców telewizji publicznej, bowiem ostrzeżenie emitowane jest na przykład tak jak informacja o rachunku czy inne informacje wysyłane przez operatora. Tak jest dzięki temu, że operator prowadzi korespondencję ze wszystkimi telewizjami, których programy nadaje, by wyeliminować niezgodę któregoś z nich. Nie zdarzyła się do tej pory taka odmowa. W związku z tym ten sygnał uważamy za bardzo istotny i myślę, że w najbliższym czasie dojdzie do podobnych porozumień z innymi operatorami telewizji kablowej. To ogromnie rozszerzy możliwość skutecznego informowania widzów.

    Jeżeli chodzi o SMS, to do tej pory nie wystąpiło takie ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które nakazywałoby ewakuację ludności z danego obszaru, z danego terenu. Ostatnie ostrzeżenia miały charakter ostrzeżeń I, II i w niektórych obszarach III stopnia. Dziś występują ostrzeżenia I i II stopnia - oby tych najpoważniejszych nie było. SMS-y obszarowe, jeszcze raz przypomnę, to w gruncie rzeczy najsilniejsze ostrzeżenie, które oznacza, krótko mówiąc: uciekaj albo nie wychodź z domu. Chodzi o sytuację, w której może nadejść fala powodziowa czy następuje kataklizm, który rzeczywiście zagraża życiu. W tym procesie technologicznie uczestniczą wszyscy operatorzy, którzy w Polsce działają, czyli wszystkie cztery firmy, których nazw już nie będę wymieniał. Korzystają one z różnych technologii, można tak powiedzieć. Chodzi o to, żeby to ostrzeżenie było przekazane wszystkim na danym terytorium, bez względu na to, kto jakiej telefonii używa, jakiej telefonii jest abonentem. Zakres tego nadania jest dość duży, czyli krótko mówiąc, zależy od najsłabszego - z tego punktu widzenia - operatora, który obsługuje największy obszar, jeżeli chodzi o stacje BTS do nadawania tego sygnału. W związku z tym powiadomienie jest wysyłane do 1-2 mln odbiorców naraz. Możemy więc sobie wyobrazić (Dzwonek), jakiej skali musi to być zagrożenie, żeby użyć tego bardzo silnego środka, ale takie narzędzie jest do dyspozycji wojewodów. Wojewodowie oczywiście współpracują ze starostami i system przeciwdziałania kryzysowego jest ustalony, precyzyjny i sprawdzony w działaniu.

    Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim służbom, przede wszystkim straży pożarnej, za ofiarność. Rzeczywiście to, w jak szybkim tempie te szkody, które występują, są naprawiane, w dużej mierze zawdzięczamy poświęceniu służb, strażaków i ich dyspozycyjności - w ostatnich dniach 24 godziny na dobę. Należą się im podziękowania i szacunek. (Oklaski)Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy