Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku.


Poseł Andrzej Halicki:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Będę się starał nie wymieniać żadnego nazwiska, żeby nie było tego rodzaju pretekstu do przerywania. Oprę się też na twardych dokumentach, żeby nie było kwestii, że cytuję coś z pamięci.

    Cieszę się w gruncie rzeczy, że pan poseł wystąpił. (Wesołość na sali) Nie będę mówił który, ponieważ mieliśmy kilka wystąpień do tej pory dość miałkich, natomiast tak naprawdę w tym momencie maska spadła i rzeczywiście mogliśmy się dowiedzieć, jaka jest alternatywna propozycja do tego, co prezentował dzisiaj w informacji minister Sikorski.

    Byłem o tyle przygotowany, że sięgnąłem po obecny program Prawa i Sprawiedliwości, z 2014 r.

    (Głos z sali: Gruby.)

    Nie, to jest jeden rozdział, on jest trochę grubszy, 150 stron, dzisiaj redagowany, z obecną sytuacją ukraińską, wschodnią, z pełną świadomością, jakie mamy zagrożenia także dla bezpieczeństwa Polski, bo do tego bezpieczeństwa odnosi się fragment, który chciałbym zacytować.

    Piąty rozdział: Polska w Europie i świecie, rzeczywiście mówi i podkreśla to, o czym przed chwilą słyszeliśmy: Dzisiaj nastąpiła utrata realizacji interesów narodowych w wyniku niesamodzielnej polityki zagranicznej, zewnętrznej. Dlatego należy odejść od realizowanej dziś polityki wtórnej, peryferyjnej, polityki samodegradacji - kondominium rosyjsko-niemieckie, jak rozumiem, w tle - harmonizacji naszych poglądów ze stanowiskami tych, których uznaje się za silniejszych. Postępowi integracji - bo tu jest zarzut, że następuje dalsza integracja europejska - musi niejako naturalnie towarzyszyć zanikanie funkcji państwa narodowego i znaczenia jego organów. A więc więcej Europy musi oznaczać mniej Polski. To nie jest zdanie ministra Waszczykowskiego z deklaracji przedstawionej w jego pierwszym wystąpieniu.

    (Poseł Anna Paluch: Trzeci raz pan to powtarza.)

    Kolejny akapit mówi o tym, iż należy przywrócić godność, należy przywrócić podmiotowość naszego państwa - to słyszeliśmy przed chwilą. I odwołanie do myśli profesora Lecha Kaczyńskiego, śp. prezydenta. Otóż muszę powiedzieć, że jeżeli mówimy o tej skuteczności i odwołujemy się do niej, to skuteczność Polski w polityce zewnętrznej, na przykład w stosunku do Rosji, żeby ten tylko przypadek przeanalizować, w latach 2005-2007 może być przysłowiowa, czyli brak handlu i całkowite embargo na wszystkie produkty, brak kontaktów międzynarodowych, brak stosunków dyplomatycznych. Jeżeli to uznajemy za skuteczność, gratuluję. Ale myślę przede wszystkim, że odwołałbym się do tej głównej tezy czy propozycji, którą usłyszałem wprost przed chwilą, czyli jakiejś unii środkowoeuropejskiej jako alternatywy...

    (Poseł Andrzej Rozenek: Od morza do morza.)

    ...w stosunku do tego, co proponuje NATO czy Bruksela, czyli mechanizmy nam dzisiaj w każdym razie dobrze znane, a kontestowane w tej chwili. Tak definiowana polityka zagraniczna i propozycja, która składana jest Polakom, naprawdę nie buduje dobrej pamięci śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a miałem parę razy okazję z nim też rozmawiać i wydaje mi się, że robicie krzywdę, zlepiając tego rodzaju wystąpienia, nieco upiorne, z wizerunkiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest wasza kwestia...

    (Poseł Anna Paluch: To jest, panie pośle, kwestia pańskiej percepcji...)

    To jest wasz program, to jest wasz program.

    (Poseł Anna Paluch: ...i umiejętności czytania ze zrozumieniem.)

    Natomiast wszyscy - i widzimy to dzisiaj - wiedzą dobrze, że właśnie zwłaszcza w przededniu decyzji obywateli polskich, które zapadną w wyniku wyborów europejskich, stoimy przed kluczowym i strategicznym pytaniem: Jak budować dalsze bezpieczeństwo? Jak pogłębiać poczucie bezpieczeństwa i rozwój? W jaki sposób przekonywać do naszych racji - także tych, które wynikają z naszego historycznego doświadczenia, o czym możemy tutaj długo debatować - innych obywateli Unii, zwłaszcza tych, którzy żyją dalej od zagrożenia wschodniego. Nie ma wątpliwości, że dziś widzimy Europę dwóch światów: demokracji i wolności obywatelskich, wolności i praw człowieka, a także wolności gospodarczej, i widzimy chęć narzucenia drugiej połówce systemu autorytarnego, egoistycznego, narodowego, bez wolności. Jeżeli po Sankt Petersburgu defilada neonazistów ze swastykami czy podobnymi symbolami idzie wolno, w pełnej ochronie, legalnie, a do łagrów trafiają ludzie, którzy próbują zrobić defiladę czy paradę równości, czy też demonstrować przekonanie, że prawa mniejszości narodowych mają być respektowane...

    (Poseł Andrzej Rozenek: Albo z Greenpeace.)

    ...i to ma być nazywane ładem, to jest tu głęboki mój sprzeciw, bo dziś nie ma trzeciej drogi. Jest autokratyczny świat, który niektórzy politycy próbują sobie zbudować i jest kontynent, część kontynentu, która dzięki Bogu rozszerza się, ma szansę rozszerzenia, ale zapewnia prawa obywatelskie - o to trzeba walczyć - zapewnia poczucie bezpieczeństwa, także buduje poczucie bezpieczeństwa energetycznego czy gospodarczego, które musimy wzmacniać. Dlatego najważniejsze dziś zadania w Parlamencie Europejskim, czy naszej delegacji w Parlamencie Europejskim - i tu powinniśmy zbudować konsensus - to właśnie więcej integracji dla polityki gospodarczej, dla polityki energetycznej. Sprzeciwia się pan euro, możemy na ten temat dyskutować, ale koszt waluty własnej jest kosztem bardzo dużym i czasem nie warto ponosić kosztów, jeżeli w zamian uzyskujemy większe gwarancje rozwoju, większe gwarancje bezpieczeństwa, a także możliwości finansowania polityki społecznej, polityki infrastrukturalnej czy innej. Nie ma trzeciej drogi, bo drogą alternatywną do drogi europejskiej jest Putin. Jeżeli ktoś myśli, że istnieje coś trzeciego, jest po prostu w jakimś potrzasku. Dzisiaj Ukraińcy gotowi są zapłacić cenę najwyższą, cenę życia, bo zrozumieli ten fakt, kiedy mówili: chcemy Ukrainy, która będzie i tu trochę, i tu trochę, i z Rosją dobrze współpracować, i być z Rosją w dobrych relacjach i w dobrych relacjach z Europą. Nie ma trzeciej drogi.

    Jeżeli nie ma trzeciej drogi, to znaczy, że powinniście się określić, i jeżeli mówimy o słowie przepraszam, to myślę, że po takich zdaniach, których nie chcę nadinterpretowywać, uczynił to przedmówca, w gruncie rzeczy mam nadzieję, że powinno być słowo: przepraszam za ˝szmatę europejską˝ (Oklaski), przepraszam za wszystkie te słowa z ˝obozem koncentracyjnym Europa˝ włącznie, które próbowaliście na rachunek wewnętrznej kampanii uruchamiać.

    (Poseł Andrzej Rozenek: I kondominium.)

    Z kondominium rosyjsko-niemieckim włącznie. Myślę, że wtedy byłby śp. Lech Kaczyński zadowolony, gdybyśmy właśnie wspólnie budując naszą tożsamość i podmiotowość w polityce zagranicznej, mogli różniąc się, czynić to rozumnie. Ta debata odsłoniła jałowość, miałkość waszej argumentacji, nic więcej. Wstydzę się trochę, że przysłuchują się temu liczni, choć dzisiaj bardzo młodzi widzowie, a nieliczni posłowie, ale liczni dziennikarze, i pójdzie w świat niestety ta puenta...

    (Głos z sali: No właśnie, gdzie jest Platforma, gdzie jest minister?)

    ...która nie powinna być puentą tej rozmowy. Jeżeli nie ma trzeciej drogi, to bądźmy rozumni, w trakcie tej debaty dyskutując ostro, dyskutując na argumenty. Mówiąc w skrócie, są trzy możliwe wybory także własnej tożsamości politycznej. Jeżeli chcecie być z lewicą, wstąpcie do lewicy europejskiej. Jeżeli chcecie być z liberałami, proszę bardzo, jest ALDE. Jeżeli chcecie być z konserwatystami i chadekami, proszę bardzo, zapraszam, mogę być lobbystą tego ruchu, bądźmy razem w EPP. I nie mówię tego złośliwie. Mówię to dlatego, że racja stanu, interes Polski wymaga, żebyśmy razem tworzyli politykę europejską złożoną z różnych filingów, że tak powiem, mówiąc nieładnie, trochę bardziej lewicowych, trochę bardziej prawicowych, ale róbmy to w kierunku integracji Europy, a nie jej przeciwko. Jeżeli będziecie poza tymi trzema frakcjami, to będziecie razem z bułgarską Ataką, dziś współrządzącą, ale którą Putin właśnie przyjmuje, żeby rozwalać Unię, czy z węgierskim Jobbikiem, też w gruncie rzeczy współrządzącym. Chcecie mieć taki Budapeszt nad Wisłą?

    (Poseł Andrzej Rozenek: Na właściwym miejscu będzie dobrze.)

    Przecież to są te ugrupowania, które są nadzieją Putina. To jest nadzieja Putina, by to, co skuteczne, rozmontować, by to, co idzie w stronę Europy bezpiecznej, wolnej i rozwijającej się, zastopować, bo przecież taki jest jego plan. Proszę i apeluję o to, by w debacie o polityce zagranicznej było więcej refleksji, rozumu i mniej upiornej demagogii. Polska naprawdę jest na dobrej drodze, ma dziś silną pozycję i nie rozstrzygajmy tego na zasadzie polemik i tego rodzaju inwektyw. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.


292 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy