Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym.


Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziwię się tego rodzaju wątkom, które pan poseł Wipler poruszył, bo akurat w tym roku przypada 25-lecie restytuowania samorządu terytorialnego, odrodzonego w nowej Polsce. Bez samorządu, bez właśnie tej pierwszej reformy w wolnej Polsce nie zbudowalibyśmy następnych etapów transformacji. To właśnie między innymi dzięki samorządowcom budujemy społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne.

    Jeżeli związki metropolitalne na zasadzie dobrowolnej, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, tworzą możliwości, także w oczekiwaniu obywateli, na przykład usprawnienia komunikacji, bo ona ma charakter pozagminny i przekracza granice administracyjne, i jeżeli związki na podstawie tej dobrowolnej współpracy mogą usprawnić efekty wdrażanych przez siebie działań, to tylko lepiej, bo to buduje państwo demokratyczne i podmiotowość obywateli. Jeżeli pan chce zawrócić ten proces do państwa centralistycznego, PRL-owskiego, to bardzo się panu dziwię, bo nigdy pana od tej strony nie znałem. (Oklaski)Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym


54 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy