Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2014˝ oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 i w roku 2015 (druk nr 3482) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3731).


Poseł Czesław Hoc:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Oczywiście pakiet onkologiczny był i jest potrzebny. Ten pakiet był oczekiwany nie tylko przez gremia naukowe, ale nade wszystko przez pacjentów. Równie dobrze możemy jednak powiedzieć, że są oczekiwane pakiety: przeciwudarowy, cukrzycowy, stwardnienia rozsianego, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona. Chodzi zatem o to, żeby był równy dostęp wszystkich naszych pacjentów do opieki zdrowotnej, i to też jest bardzo ważne. Natomiast bardzo niepokojący jest fakt, że już od 1 stycznia widzieliśmy, że w tym pakiecie jest wszczepiony autodestrukcyjny wirus onkogenny, że ten pakiet nie działa dokładnie. Ten pakiet był początkowo eksperymentem. W gremiach naukowych i organizacjach pacjentów każdy mówił, że ten pakiet trzeba było na początku dopracować. Niestety dopiero teraz, po wielu, wielu miesiącach naprawiamy ten pakiet, by był bardziej skuteczny. (Dzwonek) Przecież wiadomo, że jest kosmiczna, wręcz koszmarna biurokracja, że niektóre nowotwory skóry, niektóre nowotwory z zakresu onkologii dziecięcej czy też nowotwory łagodne nie były wpisane do tego pakietu, że patomorfologia nie była wpisana, że w szpitalach funkcjonowało to w bardzo nieopłacalny sposób itd. W każdym razie jest to chwalebne, że rząd wreszcie doszedł do wniosku, że trzeba poprawić ten pakiet. Jest to dobre, tylko - jeszcze raz zwracam na to uwagę - wszyscy powinni być równo traktowani. Podobnie jest, jeśli chodzi o te choroby, które wymieniłem na wstępie.

    Pytanie jest takie: Dlaczego tak późno jest to naprawiane? Drugie pytanie: Czy inni pacjenci będą mieć równe szanse na tego rodzaju pakiety? Dziękuję bardzo.Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i w roku 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji


108 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy