Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1101 i 3688).


Poseł Czesław Hoc:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Projekt ustawy dotyczący bezpłatnego zaopatrzenia w leki trafił do Sejmu w dniu 14 grudnia 2012 r., a więc aż trzy lata rząd Platformy Obywatelskiej i PSL nie odpowiadał na oczekiwania kilkuset osób w sędziwym wieku na zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone im w latach ich młodości. Oto władza ludowa przymusowo ich wcieliła jako wrogów ludu do niewolniczej pracy w kamieniołomach, zakładach rud uranu, kopalniach węgla, batalionach budowlanych. Wielu z nich wówczas zginęło, wielu z nich zostało inwalidami, a niektórzy z nich w okresie ostatnich trzech lat odeszli i nie doczekali zadośćuczynienia. Kilkakrotnie padło z ust pani poseł sprawozdawczyni słowo ˝przepraszam˝. To dobrze, to bardzo dobrze, to nasza powinność. Pytanie do pana ministra: Dlaczego trwało to tak długo?

    I jeszcze jedna refleksja, odpowiedź skierowana do posła, mojego przedmówcy. Nikt nie wykrzykiwał na posiedzeniach Komisji Zdrowia, tym bardziej posłowie Prawa i Sprawiedliwości, poza tym, że teraz pan z niewiadomych powodów wykrzykuje na sali plenarnej.Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Czesław Hoc - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy