Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druki nr 3860 i 3945).


Poseł Jerzy Materna:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, z projektami aktów wykonawczych, druki nr 3860 i 3945.

    Na mocy umowy podpisanej w Warszawie 7 października 2014 r. Polska będzie zobowiązana do przekazywania Stanom Zjednoczonym danych o stanie rachunków podatników amerykańskich i osób, które przez 183 dni w danym roku przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych, w celu weryfikacji prawidłowości ich zobowiązań podatkowych. Umowa zawiera zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji. Oznacza to, że również informacje o amerykańskich rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane przez Stany Zjednoczone.

    O szczegółach projektu ustawy mówiłem podczas pierwszego czytania w dniu 11 września 2015 r. Mamy krótki czas na uchwalenie tej ustawy, do Sejmu projekt wpłynął 7 września. Rozumiem konieczność wprowadzenia tej ustawy, ponieważ Amerykanie wprowadzili u siebie w 2010 r. ustawę o ujawnianiu rachunków zagranicznych. Ta ustawa z 2010 r. to właśnie FATCA. Tylko jak to się wszystko ma do obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie danych osobowych i do tajemnicy bankowej? Czy prawdą jest, pytam pana ministra, bo osobiście nie sprawdziłem, że rzecznik praw obywatelskich miał w tej sprawie zastrzeżenia chociażby odnośnie do tego, że instytucje finansowe będą musiały dostosować swoje wewnętrzne systemy do FATCA i wprowadzić mechanizmy pozwalające na identyfikację osób podlegających ustawie? Czy pan minister nie sądzi, że obywatele mogą mieć obawy dotyczące osłabienia ochrony prywatności? Ich dane będą przekazywane do innego kraju, mają prawo myśleć, że kolejny raz nasze państwo zawodzi. Czy nie można było pójść śladami Szwajcarii, która podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi? Umowa Szwajcarii ze Stanami Zjednoczonymi gwarantuje, że informacje o podatnikach nie mogą być przekazywane bez zgody klienta. Jeśli klient nie zgodzi się na to, dane jego rachunku zostaną przekazane w postaci zbiorowej i anonimowej.

    Moje kolejne pytania: Czy umowa ze Stanami Zjednoczonymi jest umową standardową, taką, jaką podpisały np. Francja, Niemcy, Włochy czy Wielka Brytania? Czy pan minister zna powody, dla których Luksemburg nie podpisał umowy, a tym samym uniemożliwił wynegocjowanie umowy między Komisją Europejską a Stanami Zjednoczonymi? Obowiązywałaby wtedy wspólna umowa dla całej Unii Europejskiej.

    Kolejne pytanie: Jaka jest w złotych wartość aktywów, od której instytucje finansowe będą przekazywały informacje? Wiem, że nieuchwalenie tej ustawy spowodowałoby, że instytucje finansowe zmuszone byłyby do przekazywania informacji bezpośrednio do urzędu skarbowego w Stanach Zjednoczonych. To porozumienie i ta ustawa są po to, aby tego uniknąć.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jerzy Materna - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA


49 wyświetleń

Zobacz także: