Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.


Poseł Robert Kropiwnicki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście wczoraj w trakcie debaty próbowano mnie wielokrotnie obrażać, ale uważam, że nie można się poddawać takim emocjom. Próbowano przykrywać kalumniami prawdę, która się wtedy wydarzała, i to było bardzo bolesne. Ale proszę też zwrócić uwagę na to, że świadkowie, o których wnioskowano, byli wezwani na ostatnim merytorycznym posiedzeniu przed przyjęciem sprawozdania.

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Nieprawda.)

    Zdecydowanie w opinii większości komisji zmierzało to do przedłużania postępowania. Poza tym wnioskowano o świadków, a nie obrońcę. Obrońcę pan Zbigniew Ziobro miał od początku.

    Zwrócę też uwagę Wysokiej Izby, że wnoszono o przesłuchanie świadków Eugeniusza Engelkinga, Dariusza Barskiego, Andrzeja Szeligi i Krzysztofa Sieraka. Nie było wśród tych osób pani Beaty Kempy...

    (Poseł Beata Kempa: Niech pan nie kłamie.)

    ...której nikt nie chciał przesłuchiwać - ani obrońcy, ani oskarżyciele. (Wesołość na sali, oklaski)

    Dziwię się, że dzisiaj pani poseł Beata Kempa bardzo chce bronić Zbigniewa Ziobry, choć w ciągu dwóch lat, w trakcie postępowania nikt nie chciał od niej żadnego zdania na ten temat. (Wesołość na sali)

    Proszę pamiętać, że naprawdę postępowanie trwało prawie dwa lata i był czas na zgłaszanie wniosków, a nie tylko ostatnie przed podjęciem decyzji posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


203 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Trybunale...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku - cz. 1
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku cz. 2.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy