Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 3954, 3955, 3956, 3957, 3958 i 3982).


Poseł Robert Kropiwnicki:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawiam opinię komisji w sprawie wszystkich pięciu druków wymienionych przez panią marszałek.

    Komisja po wnikliwej analizie, po szerokiej dyskusji wszystkie pięć kandydatur opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo.Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego


357 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Trybunale...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku - cz. 1
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku cz. 2.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy